Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

 

1. Dr. Öğr. Üyesi Turgay DEMİREL (Başkan)

2. Dr. Öğr. Üyesi Halil KAYADUMAN (Üye)

3. Arş. Gör. Gülser ÖZ (Üye)

4. Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜLLÜDAĞ (Üye)

5. Öğr. Gör. Alper GÜLBE (Üye)

6. Öğr. Gör. Aslan ŞEN (Üye)

7. Nedim DUMAN (Üye)

8. Aydın EREN (Üye)