Merkezin Amacı

- Türkiye’nin her şehrinden ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimi görmek isteyen kişilere, bu öğrenim imkânını sağlamak,


- Günümüzde aranan meslek gruplarını takip edip ilgili bölümlerin açılmasını ve eğitime başlamasını sağlamak,


- Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programlar dışında eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde uzaktan eğitim yoluyla eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar düzenleyerek, merkez noktaya gelmeden bu tip faaliyetlerin uzaktan da yürütülebileceğini göstermek.


- Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.