Misyon & Vizyon

Merkezimiz Hakkında

     30/01/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca, Merkez Müdürlüğü görevine 10/04/2018 tarihi itibariyle 3 yıl süreyle Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Turgay DEMİREL atanmıştır.

 

Merkezin Amacı

       Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak, ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaçlarına yönelik uzaktan eğitim uygulamalarını tasarlamak ve yürütmek, uzaktan eğitim konusunda araştırma/geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek ve bu araştırma sonuçları ışığında eğitim uygulamalarını sürekli geliştirmektir.

 

Faaliyet Alanları

1- Uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar için gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı öğretimsel altyapıyı sağlamak,
2- Sertifika programları ile bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler vererek nitelikli elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
3- Uzaktan eğitim için gerekli eğitsel içerikleri uzmanlarla işbirliği içerisinde belirli kalite standartlarına dayalı olarak geliştirmek ve öğrencilerin hizmetine sunmak,
4- Uzaktan eğitim faaliyetleri içerisinde yer alan öğrencilere ve öğretim elemanlarına gerekli teknik destekleri sunmak,
5- Uzaktan eğitim öğrencilerinin değerlendirilmesinde sınavları koordine etmek, yürütmek ve değerlendirmek,
6- Merkez bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yapmak,
7- Uzaktan eğitim konusunda ar-ge çalışmalarını yürütmek,


Misyonumuz


      Misyonumuz, araştırmalar ve veriler ışığında, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uluslararası standartlarda çalışmalar ortaya koymak, Iğdır üniversitesi öğretim elemanlarının sahip olduğu bilgi ve tecrübelerinin hayat boyu öğrenme bağlamında yenilikçi eğitim uygulamaları ile öğrencilere ve topluma aktarılmasını sağlamaktır.

 

Vizyonumuz


      Vizyonumuz, araştırma ve uygulama tecrübelerinden yararlanarak kendini sürekli geliştirmek ve ürettiği kaliteli uzaktan eğitim faaliyetleri ile kendi öğrencilerine ve bölgesel ihtiyaçlara dönük etkili eğitim çözümleri sunmaktır.