İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Pasif)

  • Anasayfa
  • İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Pasif)

DERS İZLENCELERİ

Liderlik Teorileri(TR)

Leadership Theories (ENG)

İşletmelerde Sürdürülebilirlik (TR)

Sustainability in Businesses(ENG)

Yatırım Proje Yönetimi(TR)

Investment Project Management(ENG)

Uygulamalı İstatistik(TR)

Applied Statistics(ENG)

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları(TR)

Strategic Management and Business Policy(ENG)

İleri Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları (TR)

Advanced Management Accounting and Applications (ENG)

Yönetim Ekonomisi(TR)

Management Economy(ENG)

Örgütsel Davranış(TR)

Organizational Behavior(ENG)

 

1.            Kurumsal Hazır Olma Durumu

İşletme Bölümü, Iğdır Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 06.02.2012 tarih ve 2012.3.13 sayılı kararı ile açılması uygun görülmüştür. Ayrıca İşletme Bölümü bünyesinde beş anabilim kurulması uygun görülmüş ve  İşletme lisans programı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında aktif hale gelmiştir. 

 

1.1.        Öngörülen girişim, kurumun vizyon, misyon, stratejik amaç ve planlarıyla uyumlu mudur?

Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu, “Uzaktan Öğretim yöntemi ile sunulan eğitim uygulamalarında program kalite ve öğrenci olanakları bakımından ulusal düzeyde söz sahibi olmak ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilecek adımların atılmasını sağlamak”; misyonu, “insan odaklı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri çerçevesinde, günün ve geleceğin ihtiyacı olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla internet teknolojilerine dayalı ulusal ve uluslararası standartlarda çalışmalar ortaya koymak”tır. Stratejik amacı ise; kısa vadede ulusal düzeyde ve uzun vadede de uluslararası düzeyde Uzaktan Öğretim faaliyeti yürüten kurumlar arasında yer almaktır.

Bu bağlamda yüksek kaliteli hizmet anlayışına uygun olarak Merkezimiz bünyesinde planlanan İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında başlatılmasına yönelik girişimimiz, kurumumuzun vizyonu ile uyumludur.

1.2.        Uzaktan Öğretim programlarının yönetimine ilişkin organizasyon ve süreçler

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle başlanması planlanan Uzaktan Öğretim programlarının yönetimine ilişkin organizasyon ve süreçler tamamlanmıştır. 

1.3.        Teknik altyapı

1.3.1.     Sunucu hizmetleri

Programların yürütülmesinde gerekli teknik alt yapı için hizmet satın alınmış olup, sunucu hizmetleri Öğrenim Yönetim Sistemi hizmeti alınan firma tarafından işletilen sanal sunucular üzerinden yedekli olarak verilecektir. Üniversitemizde yürütülecek olan Uzaktan Öğretim hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal sınıf uygulamaları Öğrenim Yönetim Sistemi hizmeti alınan firma sunucuları üzerinden yapılmaktadır. Uygulama sunucuları, programların yürütülmesinde gerekli entegrasyona ve bilgilerin yedeklenmesine cevap verecek niteliktedir.

 

1.3.2.     Bant genişliği

ULAKBİM’den sağlanan bant genişliği 350 Mbit’ten fazladır. Bu bant genişliği, Uzaktan Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine elverişli olup,  öğrenci sayısındaki değişime bağlı olarak artırılabilecek özelliktedir.

1.3.3.     Öğrenci bilgi sistemi

Üniversitemizde lisans ve lisansüstü öğrencilere hizmet sunmakta olan bir Öğrenci Bilgi Sistemi mevcut olup, Uzaktan Öğretim programı yürütülmesinde de bu sistemden yararlanılmaktadır.

1.3.4.     İşlevsel öğrenme yönetim sistemi

Üniversitemizde; ALMS öğretim yönetim sistemleri kullanılmaktadır. Uzaktan Öğretim aktiviteleri çevrimiçi ve yüz yüze dersler üzerinden yürütülmektedir. ALMS, Advancity tarafından geliştirilmiş örgün ve uzaktan öğretim için öğretim elemanları ve öğrencilerin tüm iletişim ve paylaşım ihtiyaçlarını karşılayan tamamen yerli akademik öğretim yönetimi sistemidir. ALMS, asenkron bir yazılım olmasıyla birlikte, senkron canlı sınıf uygulamalarıyla entegrasyonu vardır. Ekstra bir yazılım gerektirmeden internet bağlantısı olan her hangi bir mobil cihaz üzerinde rahatlıkla çalışmaktadır.

1.4.        Uzaktan Öğretim ya da teknoloji destek merkezi

Üniversitemiz bünyesinde eğitim ve teknolojik destek sunan bir Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmakta olup, bu merkez yüksek lisans, lisans, lisans tamamlama, önlisans olmak üzere programın yürütülmesine ve öğrencinin eğitim-öğretim hizmeti almalarına imkân sağlamaktadır. Öğretim yönetim sistemi hizmeti veren firma tarafından uzaktan teknik destek sağlanacaktır.

Bilgisayar teknolojileri konusunda hosting, internet altyapısı ve erişimi ve teknik destek gibi hizmetler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. 

2.            Program Geliştirme 

2.1.        Programın amacı

İşletme Anabilim Dalı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında; 

İşletmelerin dünya ekonomisi içindeki yerini, liderlik vasıflarına sahip ve girişimci olabilecek; en az bir yabancı dil öğrenmiş; bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanabilen; uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan; araştırma ve geliştirmeye önem veren; hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş; kültürlü, bilgili, nitelikli, özverili, saygılı, ahlaklı, çağdaş yönetim tekniklerini uygulayabilen yöneticiler ve alanda teorik ve uygulama arasındaki boşlukları kapatma ve işletmellerin sorunlarına çözümler sunabilen ve  işletme fonksiyonları, örgüt teorisi ve davranışları alanında çalışmalar yapabilecek akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2.1.İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Ülkenin Genel Politika ve Stratejik Planlarıyla (insan kaynakları politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, vb.) uyumu

Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren üniversitelerin ve programların sayısı her geçen eğitim döneminde artış göstermektedir. Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler, ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir.

 

Derslere devam zorunluluğunuz bulunmaz. Dersler, iş saatlerinde ve sosyal hayata göre istenilen gün ve saatlerde takip edilebilir. Yine uzaktan yapılan canlı derslerde istenilen şekilde ulaşılabilir. Akıllı telefonları sayesinde her zaman dersler takip edilerek değerlendirilebilir. Ayrıca uzaktan eğitim programlarının ücretleri daha düşüktür. Mekân problemi, yol ve barınma masrafları olmadığı için kişisel bütçe açısından da çok faydalıdır. Bununla birlikte herkesin öğrenme hızı farklılığı vardır. Uzaktan eğitimle anlaşılmayan konular tam anlamıyla anlayana kadar tekrar tekrar izlenilebilir ve dinlenebilir. Dersler teknolojinin desteğiyle anlamayı ve öğrenmeyi pekiştirecek birçok materyal ile desteklenir.

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile İşletmenin evrensel bilim, Ar-Ge ve yenilik ile ülke ekonomisine katkılarının araştırılmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca millet olma bilincimizin temelleri olan yerli ve milli olarak katma değeri yüksek olan üretim, işletmelerde teknolojik yenilikler yaparak, gelecek nesillere sürdürülebilir bir iş ekosistemi bırakma ve çağdaş yönetim tekniklerinin uygulanması planlanmaktadır. 

2.1.2. Program mezunlarının istihdam olanakları

İşletme ABD Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, kamu ve özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler. Bunlara ilave olarak bir girişimci olarak kendi işlerini kurabilme olma imkânına da sahiptir. 

2.1.3 Mezunların alabileceği unvanlar

Bu programdan mezun olan öğrenciler, alanlarında lisansüstü seviyesinde bilgilere sahip olacaklardır. Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere, “Iğdır Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilecektir.

    2.2 Programın uygulama modeli (yoğun etkileşimli, yönlendirmeli, kitle eğitimi)

Programda yoğun etkileşimli Uzaktan Öğretim modeli uygulanacaktır. Bu model; öğreten- öğrenci, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-materyal etkileşimine olanak sağlamaktadır. Bu uygulamada eğitim süreci, eğitim zamanından bağımsız olarak çeşitli kaynaklara (video, internet gibi) kaydedilmekte, katılımcıların bu kaynaklara istedikleri zaman ulaşmaları olanağı sunulmaktadır. Ders içeriklerinin hazırlanmasında video, görsel ve işitsel tasarımlardan faydalanılabilmekte, mesajlar iletilebilmekte, test, sunum ve duyurular yapılabilmekte, zamandan bağımsız hareket edilebilmekte ve aynı zamanda da farklı noktalardan bu sisteme erişme olanağı bulunmaktadır.

     2.3. Bologna sürecinin gerekleri

Programın Bologna Sürecine uyarlama çalışmaları aktif olarak yürütülmekte olan İşletme Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları nedeni ile tamamlanmıştır. Süreçte yer alan gereklerin birbiriyle ilişkilendirilerek tamamlanması halinde süreç doğru yönetilmiş olacağından Bologna Sürecinin gerekleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle mevcut İşletme Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları kapsamında, paydaşların görüşleri ve program izleme komitesinin verileri doğrultusunda aşamalı olarak yerine getirilerek tamamlanmıştır.

2.3.1. Program çıktıları, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Alan Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Alan Yeterlilikleri doğrultusunda program yeterlilikleri mevcut programda yer alan her bir dersin Ders-Program Yeterlilik İlişkisi belirlenmiştir. 

2.3.2. Eğitim amaçları

Programın eğitim amaçları şu şekilde sıralanabilir;

İşletme alanında çalışanlara akademik beceriler kazandırma, bilgilerini güncelleme, girişimci yetiştirme, yenilikçi yöneticiler ve liderler yetiştirmeyi görev olarak benimsemekteyiz. Bilgi ve görgü açısından daha donanımlı ve duyarlı İşletmeciler yetiştirmek.

2.3.4. Ders programı

Ders programının Bologna Süreci gerekleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

2.3.5. Tüm bu süreçlerde paydaşlarla görüş paylaşımı

Bologna süreci gerekleri yerine getirilirken en büyük paydaş grubu programa devam eden öğrenciler olacaktır. Programa öğrenci alınması durumunda diğer paydaşların görüşleri ile birlikte öğrencilerden anket uygulamaları, yüz yüze iletişim, memnuniyet araştırmaları yolu ile konu hakkındaki görüşler alınmaktadır.

2.3.6. Tüm derslerin öğrenme çıktıları

2.4. Müfredat

2.4.1. Zorunlu ve seçmeli dersler

          Programın, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan müfredatı dönemler bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her bir ders 3 kredi ve 6 AKTS’den oluşmaktadır. “Seminer” ve “Dönem Projesi” derslerinin kredisi yoktur. 

          Programın, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan müfredatı dönemler bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Ders Listesi

  1. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

Ders türü

T

U

K

AKTS

ISLU-1003

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği 

Z

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders 

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders 

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders 

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

ISLU-1043

Seminer 

Z

 

 

 

6

            1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

 

 

 

 

42

 

 

1. GRUP SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI VE AKTS’LERİ

 

Ders Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

U

K

AKTS

ISLU-1007

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik

Zorunlu

3

0

0

6

ISLU-1009

Seminer

Zorunlu

0

0

0

12

ISLU-1011

İşletmelerde Sürdürülebilirlik

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1013

Örgütsel Davranış 

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1015

Uygulamalı İstatistik

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1017

Uluslararası Pazarlama Stratejisi

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1019

Küresel Sermaye Piyasaları

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU 1021

Turizm İşletmeciliği

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1023

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1025

 Liderlik Teoriler

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1027

Kalite ve Performans Yönetimi

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1029

İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1031

İleri Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları

 

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1033

Yatırım Proje Yönetimi

 

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU -1035

Yönetim Ekonomisi

 

Seçmeli

3

0

0

6

 

 

  1. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

Ders türü

T

U

K

AKTS

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

ISLU-1034

Dönem Projesi

Z

-

-

-

12

            2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

 

 

 

 

48

 

T: Teorik U: Uygulama K: Kredi S: Seçmeli Z: Zorunlu

 

2.      GRUP SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI VE AKTS’LERİ

 

Ders Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

U

K

AKTS

ISLU-1006

Dönem Projesi

Zorunlu

0

0

0

12

ISLU-1008

İstatistiksel Karar Verme Teknikleri

Seçmeli

3

0

3

6

ISLU-1010

İşletmelerde Yönetim Sorunları

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1014

Bağımsız  Denetim

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1016

KOB'ilerin Yönetim ve Organizasyonu

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1018

İnsan Kaynakları Yönetiminin Davranışsal Boyutu  

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1020

Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1022

Pazarlamada Güncel Sorunlar

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1024

Dış Ticaret Finansmanı

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1026

Davranışsal Finans

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1028

Muhasebe Bilgi Sistemleri  

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1030

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1032

Portföy Yönetimi ve Firma Değerliliği

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1034

Enflasyon Muhasebesi

Seçmeli

3

0

0

6

ISLU-1036

İstatistiksel Araştırma Metodolojisi

Seçmeli

3

0

0

6

 

 

PROGRAM AKTS ÖZETİ

 

Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

24

Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

66

Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı

90

 

 

2.4.2. Yüz yüze dersler/laboratuvar/uygulama/staj

Iğdır Üniversitesi İİBF Fakültesi ve diğer birimleri bünyesinde ders içerikleri, etkinlikler ve uygulamalar için gerekli bilgisayar laboratuvarları ve uygulama alanları bulunmaktadır.

2.4.3. Ders izlenceleri (tanım, kapsam, işleyiş, kaynaklar, değerlendirme vb. bilgileri içeren)

Derslerde kullanılacak olan her türlü kaynak, program koordinatörü ve dersi yürütecek olan akademisyenler ile işbirliği içerisinde planlanmış olup mevcut İşletme Lisans programlarında Covid19 pandemi sürecinde uygulanmıştır; bu uygulamalar geliştirilerek 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerin öğrenim sürecinde hizmete sunulacaktır. Çeşitli yazılı kaynakların öğrencilerin alanlarına ilişkin geniş bir vizyon kazanmaları açısından tavsiye edilmesinin yanı sıra sayısal (dijital) kaynakların ise ALMS Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden paylaşımı yapılmıştır ve yeni kaynakların paylaşılması da öngörülmektedir. 

Programa ait derslerin içerikleri aşağıda sunulmuştur.

    2.5. Öğrenci kabul koşulları (önkoşullar) ve programın ücreti

Iğdır Üniversitesi Lisansütü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Uzaktan Öğretim Tezsiz

Yüksek Lisans Programı için belirlenen koşulları sağlayan bireyler bu programa kabul edileceklerdir. İşletme Anabilim Dalı Uzaktan Öğretim Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı’na başvurabilmek için adayların İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Turizm Fakültesi/Yüksek Okulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu bölümlerinin herhangi birinden ya da Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Tarım Ekonomisi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmaları gerekmektedir. Söz konusu bölümlerden birinin yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk vatandaşı öğrencilerden Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesine sahip olanlar yüksek lisans yapabileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş bu bölümlerden mezun olan yabancı uyrukluların başvuru şartları Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir. Başvuran öğrencilerin Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Esasları’nda belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Programa her dönem öğrenci alımı yapılır. Kayıtlar, Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü programlarına öğrenci alımları ile birlikte yapılır. 

Dolayısıyla öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve kayıt süreçleri her dönem ilan edilir. İlk olarak, ilanlardaki takvime göre başvurular alınır. Lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralanan başvurulardan kontenjan kadarı, kayıt yaptırmaya hak kazanmış olarak ilan edilir.

Programın bir yarıyıllık ücreti 3000 TL’dir. Programa kayıtlı olmayıp da programdan ders almak

isteyenler için ücret, ders başına (3 kredi) 600 TL’dir.

 

    2.6. Öngörülen kontenjanın seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygunluğu

Mevcut öğretim yönetim sistemimiz yaygın olarak kullanılan birçok senkron ve asenkron araçlarla öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-materyal etkileşimlerine olanak tanımaktadır. Bu nedenle öngörülen kontenjan bu programın yürütülmesi için seçilen “yoğun etkileşimli eğitim” modeline uygundur. 

    2.7. Öngörülen model doğrultusunda yerel organizasyonlar (öğrenci bürosu, eğitim desteği, sınav hizmetleri vb.)

IÜ-UZMER (Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim ve Uygulama Merkezi)’in bünyesinde akademisyen, teknik personel, alt yapı ve gerekli donanım mevcuttur. Uzaktan eğitim merkezimiz daha önceden YÖK 5(i) derslerini uzaktan eğitimle yürüterek 2 yıllık uzaktan eğitim tecrübesi oluşturmuştur. Ayrıca, merkezimizde gerekli organizasyon yapıları (teknik destek birimi, sınav birimi, ders koordinatörlükleri, öğrenci danışmanlıkları vb.) oluşturulmuştur. Bu birimler üzerinden öğrencilere ve öğretim üyelerine akademik, teknik ve pedagojik destek sağlanmaktadır.

2.9. Genel öğretme-öğrenme (öğretim) yaklaşımı

Programlarda genel olarak bireysel öğrenme, sunuş, çoklu ortam ve kavram öğrenme yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde ön organize ediciler, hedefler ve giriş bölümleriyle başlayan sunuş, özet ve değerlendirme şeklindeki adımları takip eden yapılandırılmış okuma içeriklerinin sunumuna ek olarak bireysel öğrenmeyi destekleyecek e-öğrenme içerikleri sunulacaktır. Ayrıca alıştırma kısa ders anlatım videoları ile öğrenmenin kalıcılığı ve transferi hedeflenmiştir.

Yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımına uygun olarak alana yönelik projeler,  simülasyonlar ve oyun tabanlı etkinlikler ile gerçek öğrenme durumları oluşturulmuştur.

3.            Ders Tasarımı

3.1.        Dersler için seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygun malzemeler 

Dersler için seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygun okuma metinleri, bireysel çalışma materyalleri, alıştırma ve ders videoları gibi malzemeler, program kapsamında görevlendirilen öğretim elemanları ve yardımcıları ile Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevlendirilen materyal tasarım ekibi tarafından hazırlanmaktadır. 

3.2.        Ders malzemeleri hazırlanması ve sunumu

Ders materyalleri, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanacak olup, hazırlanan bu malzemeler Merkez bünyesinde oluşturulan tasarım ve geliştirme ekiplerince kullanıma hazır hale getirilerek Öğretim Yönetim Sistemi aracılığı ile öğrencilere sunulmaktadır.                              

3.3.        Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin tasarımında destek birimi

Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin tasarımında Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde öğretim tasarımı, içerik geliştirme ve ölçme-değerlendirme birimleri tarafından gerekli destek verilecektir.

3.4.        Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin uygunluğunu denetleyen iç kalite güvence sistemi

Ders malzeme ve etkinliklerinin uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek üzere öğretim elemanlarından oluşan bir program izleme kurulu oluşturulmuştur.

3.5.        Derslerdeki etkileşim süreçleri seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygunluğu

3.5.1.     Öğrenenler arasındaki etkileşim

Öğrenenler arasında meydana getirilecek etkileşimler sanal sınıflar, ders forumları, öğrenci bilgi sistemi, mesajlaşma sistemi, e-posta sistemi ve sosyal paylaşım siteleri ile grup tabanlı öğrenme aktiviteleri ile gerçekleştirilecektir. Öğrenciler sanal sınıflarda öğretmene soru sorabildikleri gibi diğer öğrencilere de soru sorup görüş bildirebileceklerdir. Öğrencilere verilecek grup ödevleri aracılığıyla öğrenciler arasında bir etkileşim ortamı oluşturulacaktır. 

3.5.2.     Öğrenen-öğretim elemanı/yardımcıları arasındaki etkileşim

Dönem içerisinde öğreticiyi eş zamanlı bir şekilde öğrencilerle buluşturacak sanal sınıf uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca eş zamansız mesajlaşma, forum aktiviteleri gibi iletişim kanalları ile gelen sorulara akademik danışmanlar tarafından cevap verilecektir. Bunun yanı sıra öğrenci materyal etkileşimi sonucu tutulan öğrenci kayıtları ders danışmanları tarafından incelenerek öğrencilere gerekli bilgiler verilebilecektir.

3.5.3.     Öğrenen-içerik etkileşimi

Bu programda etkileşim Öğrenim yönetim sistemi yardımıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Programda materyal tasarım ekibi tarafından hazırlanmış olan görsel ve işitsel içeriğin yanı sıra çevrim dışı olarak takip edilecek okuma metinleri de yer alacaktır. Materyaller öğrenci davranışlarını takip edebilecek ve içerisinde bulundurduğu etkileşimli alıştırmalar ile öğrencilere çeşitli katkılarda bulunabileceklerdir. 

3.6.        Öğrencilere sağlanacak ders kaynakları ve öğrencilere ulaştırılması

3.6.1.     Ders kitabı, ek kaynaklar

Programda yer alan dersler için belirlenen bilimsel araştırmalar, kaynak kitaplar öğrencilere tavsiye edilecek ve öğrencilerin ek okumalara yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

3.6.2.     Dijital kaynaklar (podcast, webcast, vb.)

Ders kaynakları elektronik kitaplar, e-içerik, alıştırma ve diğer görsel ve işitsel destek kaynakları ise internet üzerinden sunulacaktır. 

3.6.3.     Sanal Kütüphane

Üniversitemiz kütüphanesindeki çevrimiçi veri tabanları, abone olunan online kitaplar, dergiler, Iğdır Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı bünyesinde ve Açık Erişim Sistemi tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olacaktır.

4.            Destek Hizmetleri

4.1.        Öğrenci Destek Hizmetleri  

Çağrı Merkezi: 05303068899 çağrı merkezi olarak üniversitemiz bünyesinde teknik hizmet vermektedir. Ayrıca UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111 ve e-mail: uzmer@igdir.edu.tr üzerinden de destek sağlanmaktadır.

Öğrenci İletişim Merkezleri: Öğrenci belgesi, sınav giriş belgesi, not döküm belgesi... vb resmi evrakın temini ve onaylanmasında öğrencilere hizmet verecektir. Aynı zamanda bu merkezler öğrencilerimiz için danışma merkezi olarak görev yapacaktır.

4.2.        Öğrencilerle haberleşme

Öğrencilerle haberleşme; çağrı merkezi, UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111 ve e-mail: uzmer@igdir.edu.tr, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, e-posta, çevrimiçi uygulamalar, forum ve sosyal paylaşım ağları ile gerçekleştirilecektir.

4.3.        Öğretim sürecini destekleyecek akademik, idari, teknik ve sosyal destekler 

4.3.1.     Akademik Destek: Ders uygulama danışmanlığı

Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan etkileşimli öğrenme içeriklerinin yanı sıra ders içi forum, sanal sınıf, ödev ve proje aktiviteleri de bulunmaktadır. Etkileşimler, dersin öğretim elemanı ve akademik danışmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Sözü edilen destekler her ders için ayrı forumlar, anlık mesajlar ve e-posta gibi iletişim araçları ile sunulacaktır.

4.3.2.     Teknik Destek: Öğrencilere e-posta hesabı, erişim kolaylığı

Öğrencilerimiz, kendilerine tahsis edilecek mail hesabı ile Microsoft’un sağlamış olduğu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecektir. 

4.3.3.     İdari Destek: Kayıt, ödeme, askerlik, mezuniyet töreni vb.

Öğrencilerin kayıt, katkı payı ödemeleri, askerlik ve mezuniyet işlemleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından organize edilecektir. Öğrenci iletişim merkezleri ve merkezi öğrenci işleri birimi idari destek hizmetlerini yerine getirecektir. 

4.3.4.     Sosyal Destek: (mediko-sosyal hizmet, sosyal faaliyetler, mezuniyet töreni vb.)

Öğrencilerimiz, Üniversitemizin tüm sosyal imkânlarından ve Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal etkinliklerden yararlanabilecektir. 

4.4.        Yerel Organizasyon (öğrencilere bulundukları mahalden hizmet verecek) 

Öğrencilerin bulundukları mahalden hizmet almaları için ayrı bir Öğrenci İletişim Merkezi ihtiyacı olmayacaktır. Çağrı merkezi ve internet üzerinden yeterince destek hizmetleri verilebilecektir.

4.5.        7/24 Web Destek Sistemi / Çağrı Merkezi Hizmeti

Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren 05303068899, UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111, ue@advancity.com.tr veya uzmer@igdir.edu.tr çağrı merkezimiz bulunmaktadır.

5.            Ölçme Değerlendirme

5.1.        Uygulanacak ölçme değerlendirme yaklaşımları

Programların değerlendirilmesinde süreç ve ürün değerlendirme yaklaşımları kullanılacaktır. Ürün değerlendirilmesi online ve gözetim altında gerçekleştirilecek sınavlar ile yapılacaktır. Proje, rapor, kişisel değerlendirme dosyası ve performans değerlendirme ölçeği gibi araçlar değerlendirme süreçlerinde yer alacaktır.

Tüm öğrenciler için aynı ölçütlerin kullanıldığı grup değerlendirmesini esas alarak tasarlanan ölçme ve değerlendirme süreci sonunda önceden belirlenen ölçüte göre mutlak değerlendirme yapılmaktadır.   

5.2.        Yerel organizasyon ve sınav merkezleri

Merkezimiz tarafından yapılacak olan tüm sınav organizasyonları soru basımından, ölçme değerlendirmeye kadar tüm aşamaları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde sorumlu öğretim elemanları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

5.3.        Programların değerlendirilme stratejisi 

Programlar;

✓            Memnuniyet,

✓            Başarı,

✓            Verimlilik  olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir.

Öğrenci ve diğer paydaşların süreç ve programa ilişkin memnuniyetleri belirlenecek, girdi-süreç ve çıktı yaklaşımıyla programın hedeflerine ne derece ulaştığı tespit edilecektir.  

Programın hazırlanması ve yürütülmesi için harcanan emek, zaman, kaynak ve diğer maliyetlerle elde edilen çıktıların karşılaştırıldığı bir verimlilik analizi yapılması da planlanmaktadır.  

Tüm bu değerlendirmelerde öğrenci, öğretim üyesi, tasarım ekibi, yönetici ve diğer paydaşlardan toplanan veriler esas alınacaktır. 

 

İŞLETME ANABİLİM DALI UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ ve İÇERİKLERİ

 

I. Yarıyıl

Bilimsel Araştırma Teknikleri I (3-0) 6:

Dersin içeriğinde öncelikli olarak bilim ile ilgili kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez, yöntem gibi kavramlar açıklanacaktır.  Bilimsel araştırma sürecinin nasıl işleyeceği ve uygulanacak yöntemler verildikten sonra araştırma türlerinin incelenmesi ve planlamanın nasıl yapılacağı öğretilecektir. Yöntem araştırma modellerinin tanıtılmasından sonra problem seçimi, genel ve özel ölçütler incelenecek, araştırma evreni ve örneklem hakkında bilgi yollarına ulaşılması pekiştirilecektir. Araştırmada bulguların sunumu (tablo, grafik vs.) gösterildikten sonra alıntıların nasıl yapılacağı ve kaynakçanın hazırlanması öğretilecektir. Yazım kurallarının incelenmesinden (Tez, makale, proje) sonra bilimsel araştırmalarda uygulanması gereken etik kurallar aktarılacak ve son olarak öğrencinin örnek bir yazı hazırlaması istenerek derste incelenmesi sağlanacaktır. 

İşletmelerde Sürdürülebilirlik (3-0) 3:

Bu ders kapsamında, öğrencilerin sürdürülebilirliğe girişimcilik bakış açısı ile yaklaşabilme, işletmelerin sürdürülebilirliğin sağlanmasında lider yöneticilerin rollerinin öğrenilmesi, çevreci davranış geliştirme ve örgüt kültürü dizaynı , çevreci inovasyon yapabilme ve bireysel yaratıcılığı kullanabilme, sürdürülebilirlik çerçevesinde insan kaynaklarını yönetebilme, işletmelerde müşteri değeri perspektifinde sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceğini anlama, sürüdürülebilirlik ve teknolojik inovasyon ilişkisini belirleme, ürdürülebilirlik ile değer yaratmayı öğrenme,sürdürülebilirlik perspektifinde iş etiği kazanma becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.  

Örgütsel Davranış (3-0) 3:

Kü reselleş me olgusu ile ortaya ç ıkan yeni ve farklı sorunlar ö rgü tlerin yö netilebilmesi iç in farklı bir bakış aç ısını zorunlu kılmış tır. Bu ders ile ö rgü tlerin rasyonel yö netilebilmesi ve bunun iç in gerekli olan yö ntemlerin ö ğ retilmesi amaç lanmaktadır. Bu kapsamda söz konusu derste örgü tsel davranış ve teoriler hakkındaki temel bilgilere, ö rgü tü oluş turan temel etmenler ve aralarındaki iliş kilere, homojen olmayan ö rgü t yapılarına ve yoğ un rekabet ortamında ö rgü tü n nasıl yö nlendirebileceğ ine değinilecektir.

 

Uygulamalı İstatistik (3-0) 3:

Sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. Sosyal bilimlerde elde edilen verilerin etkin bir şekilde nasıl analiz edileceğinin hedeflendiği bu derste, Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilmektir.

Uluslararası Pazarlama Stratejisi (3-0) 3:

Bu dersin genel amacı; uluslararası pazarlama ç evresinin ve stratejilerinin tanıtılmasıdır. Dolayısıyla bu derste; uluslararası pazarlama konusunda gü ncel kavramsal ve uygulamalı bilgilere, kü resel pazarların kü ltü rel ç evresini değ erlendirilmesine, kü resel pazarlama stratejilerine, uluslararası pazarlar iç in, uzun dö nemli mü ş teri iliş kileri oluş turma ve sü rdü rme koş ullarını değerlendrimeye ve uluslararası ü rü n, fiyat, dağ ıtım ve tutundurma stratejilerine yer verilecektir.

Küresel Sermaye Piyasaları (3-0) 3:

Bu derste finansal piyasalar ve bu piyasalarda iş lem gö ren finansal varlıklar tanıtılarak ve risk ve getiri iliş kilerinin değ erlendirmesini yapılarak, ö ğ rencilere küresel sermaye piyasalarının işleyişi ve etkileşimi hakkında bilgiler sunulacaktır. 

Turizm İşletmeciliği (3-0) 3:

Bu derste turizm kavramının tanımı ile turizm iş letmelerinin faaliyetlerinin etkilendiğ i ç evresel ş artların incelenmesi ve turizm iş letme tü rlerinin anlatılması ve turizm iş letmeciliğ i ile ilgili temel ilkeler incelenecektir. 

Stratejik Yönetim  (3-0) 3:

Bu derste, stratejik yö netim ve iş letme politikası sü reci, işletmede nasıl stratejik ü stü nlü k kurabileceğ i, stratejilerin nasıl uygulayabileceğ i, stratejik analiz araç larının neler olduğ u, her bir analiz aracının strateji geliş tirmede rolü ve iş letme dü zeyinde  strateji geliştirmenin nasıl yapılcağı gibi konular ele alınacaktır. 

 

Liderlik Teorileri (3-0) 3:

Bu ders, sürdürülebilirliğe girişimcilik bakış açısı ile yaklaşabilme, işletmelerin sürdürülebilirliğin sağlanmasında lider yöneticilerin rollerinin öğrenilmesi, çevreci davranış geliştirme ve örgüt kültürü dizaynı, çevreci inovasyon yapabilme ve bireysel yaratıcılığı kullanabilme, sürdürülebilirlik çerçevesinde insan kaynaklarını yönetebilme, işletmelerde müşteri değeri perspektifinde sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceğini anlama sürüdürülebilirlik ve teknolojik inovasyon ilişkisini belirleme, sürdürülebilirlik ile değer yaratmayı öğrenme, sürdürülebilirlik perspektifinde iş etiği kazanma  konularını içermektedir.

 

Kalite ve Performans Yönetimi (3-0) 3:

Bu ders kapsamında kalite kavramı ve kalitenin unsurları, kalite kontrol ve kalite kontrol maliyetleri, toplam kalite yö netimi, toplam kalite yö netiminde sü rekli iyileş me ve kritik baş arı faktö rleri, kalite gü vence sistemleri, kıyaslama, tam zamanında ü retim, dış kaynak kullanımı ve toplam kalite yö netiminde mü ş teri tatmini ele alınacaktır. 

 

İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları (3-0) 3:

Bu derste maliyet muhasebesi ile ilgili kavramlar, giderlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları ve ü retilen mamul maliyeti, maliyet muhasebesi kayıt sistemi, ilk madde ve malzeme giderleri, işçi ü cret ve giderleri, amortisman ve diğ er giderlerin incelenmesi, maliyet yö ntemleri ele alınacaktır.

İleri Yönetim Muhasebesi Uygulamaları (3-0) 3:

Bu derste Yönetim muhasebesinin amaçları, muhasebe bilgi sistemi içindeki yeri, giderlerin değişkenlik açısından sınıflandırılması, bilgisayar uygulaması ile değişkenlik hesaplanması, başabaş noktası analizi, mamul karışımı, maksimum kâr hesabı, zarar eden ürünlere ilişkin karar alınması, sipariş kabulü/reddi karar mekanizması, fiyatlandırma kararlarının alınması, değişken maliyet yöntemi, gelir tablosunun düzenlenmesi, standart maliyette genele üretim giderleri sapma analizleri, maliyet yönetimi, maliyet kontrolü, stratejik yönetim kararları ve maliyet yönetimi konusunda bilgi vermek.anlatılmaktadır.

 

Yatırım Proje Yönetimi (3-0) 3:

Bu derste yatırım projelerinin hazırlanması, hazırlanan projeler arasında objektif esaslara göre seçim yapılması ve sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Ders kapsamında plan, proje, yatırım, yatırım projesi kavramları, yatırım projesi çeşitleri, proje hazırlama ve değerlendirme aşamaları, yatırım projelerinin teknik, ekonomik ve finansal yönünün ortaya konması, proje kapasite analizleri, proje gelir ve giderlerinin belirlenmesi, proje süresi, nakit akım tabloları, paranın zaman değeri, projenin bugünkü değeri, proje fikrinin doğuşu ve ön fizibilite etüdü, pazar etüdü, projenin teknik ve finansal yönünün ortaya konması, yatırım projelerinin mali ve ekonomik yönden analizi, çeşitli yatırım projesi örneklerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Yönetim Ekonomisi (3-0) 3:

Bu ders kapsamında öğrencilere, yönetim ekonomisinin temelleri, arz ve talep, nicel talep analizi, üretim süreci ve maliyetler, fiyatlandırma, rekabetçi, monopol ve oligopol pazarlar, oyun teorisi konularına ilişkin bilgilerin aktarılacaktır.

İstatistiksel Karar Verme Teknikleri (3-0) 3:

Bu derste, olasılık tanımları/ bayes teoremi/ belirsizlik altında karar alma/ fayda teorisi ve fayda fonksiyonu/ ardışık kararlar ve karar ağacı problemleri/ bayes teoremi ve örneklem bilgisiyle karar alma konuları ele alınacaktır.

 

İşletmelerde Yönetim Sorunları (S) (3-0) 3: 

Bu ders kapsamında yö netim ve organizasyonun kapsamı, amaç ları, kü ltü r ile olan iliş kisinin ortaya konulması ve bu bağ lamda ö rgü tlere sağ ladığ ı pratiklere değinilmektedir.

 

Bağımsız Denetim (S) (3-0) 3: 

Bu derste denetimin tanımı, denetim ve denetç i tü rleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi, kasa, banka, ticari alacaklar, stoklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç lar, satış lar ve diğ er gelirlerin denetimi konuları ele alınmaktadır.

 

KOB'ilerin Yönetim ve Organizasyonu (S) (3-0) 3: 

Bu derste, KOBİ’lerin kurumsal yapısı, ekonomideki rolleri, kuruluş ş ekilleri,  yö netim şekilleri, 

KOBİ’lerde kontrol, karar verme ve koordinasyon sü reci, KOBİ yö netiminde liderlik, motivasyon, iletiş imin ö nemi, KOBİ’lerde planlama ve stratejik planlama ve KOBİ’lerde ç ağ daş yö netim becerileri hakkında bilgiler sunulmaktadır. 

İnsan Kaynakları Yönetiminin Davranışsal Boyutu (S) (3-0) 3:  

Dersin genel çerçevesi, yönetim davranışlarındaki son değişiklikleri esas alarak; bu davranışların işletmeler üzerindeki etkisinin genel olarak incelenmesidir Bu derste yönetici ve personel davranışlarının ve ilişkilerinin performans, ekip kurma, liderlik, stres, çatışma yönetimi ve işletme kültürü üzerindeki etkileri sosyal psikolojik bir açıdan ele alınmaktadır. Bu yönde dersin temel amacı; örgütsel faktörlerin bireysel davranışlar üzerindeki etkileri; örgütsel davranışta yetenek, kişilik, ahlak, algılama, karar verme, değerler, davranışsal eğilimler, motivasyon, grup davranışı, liderlik, güç, politikalar, grup-içi davranış, örgütsel yapı, kültür ve değişimin gibi konularda öğrencileri bilgilendirmektir.

Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler (S) (3-0) 3:

Bu ders; küçülme ve kademe azaltma, temel yetenek, dış kaynaklardan yararlanma, yeniden yapılandırma, benchmarking, değişim mühendisliği, kriz yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi, çatışma yönetimi, personeli güçlendirme, kariyer yönetimi, öğrenen organizasyonlar, şebeke organizasyonlar, sanal organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, kurumsal karne, müşteri ilişkileri yönetimi, yalın organizasyonlar, 6 sigma konularını kapsamakatadır. 

Pazarlamada Güncel Sorunlar (S) (3-0) 3:

Bu ders kapsaminda; mü ş teri memnuniyeti ve tatmini, mü ş teri sadakati, mü ş teri değ eri, bü tü nleş ik pazarlama iletiş imi, modern pazarlama yaklaş ımı ve pazar yö nlü lü k, postmodern pazarlama, içsel pazarlama, İliş kisel pazarlama, bire-bir pazarlama, mü ş teri iliş kileri yö netimi-CRM, veri tabanlı pazarlama, yeş il pazarlama, izinli pazarlama, hizmet pazarlaması konuları ele alınmaktadır. 

Dış Ticaret Finansmanı (3-0) 3: 

Derste; dış ticaret kavramı ve dış ticaretin yapısı; ihracat kavramı ve ülke ihracatının süreç içerisinde irdelenmesi; serbest bölgeler; sınır kıyı ticareti ve kıyı bankacılığı; planlama sürecinde ihracatta kullanılan satış şekilleri; ihracatta kullanılan ödeme yöntemlerinin finansal özellikleri; ihracatın finansmanını sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlar; eximbank tarafından ihracatın finansmanı; ihracatın finansmanında kullanılabilecek alternatif yöntemler; dış ticaret işlemlerinde risk ve riskin kaynakları; dış ticaret işlemlerinde riskten korunma yöntemleri; ithalatta kullanılan ödeme yöntemleri; ithalatın alternatif finansman yöntemleri; dış ticarette döviz işlemleri gibi konular ele alınmaktadır. 

Davranışsal Finans (3-0) 3:

Bu derste inançlar, önyargılar ve sezgiler, finans piyasalarında tercihler ve anomaliler, Beklenmeyen fayda tercihleri, aşırı güven, temsil edilebilirlik, zihinsel uyumsuzluk, ulaşılabilirlik, korumacılık, kontrol yanılsaması, davranışsal işletme finanmanı gibi konular anlatılmaktadır.

Muhasebe Bilgi Sistemleri (3-0) 3:

Bu ders entegre muhasebe modülleri ve uygulamaları, hasılat işlemleri alt sistemi, harcama işlemleri alt sistemi, stok işlemleri alt sistemi, üretim işlemleri alt sistemi, insan kaynakları ve maddi duran varlık işlemleri alt sistemi, kaydetme ve raporlama işlemleri, muhasebe bilgi sistemi ve dijital uygulamalar, isteğe göre finansal raporların üretilmesi, sapma analizleri, regresyon analizi, acl ve bilgisayar destekli denetim teknikleri, xbrl raporları, muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi, muhasebe bilgi sisteminde güvenlik konularını kapsamaktadır.  

Müşteri İlişkileri Yönetimi (3-0) 3:

Bu derste müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri. müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti. örgütsel kültür ve değişim. müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması. kültür değişimindeki engeller. müşteri odaklı değişim yönetimi. satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi. müşteriyi kazanma ve tutma. müşteri için değer yaratma. müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve ögeleri. müşterilerle iletişim biçimleri. müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi. müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama. Focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi gibi konular ele alınmaktadır.

Portföy Yönetimi ve Firma Değerliliği (3-0) 3:

Bu derste risk ve getiri, portföy seçimi ve optimizasyonu, hisse senedi ve tahvil değerleme, sermaye varlıkları fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli, değere dayalı yönetim, firma değerleme yöntemleri incelenmektedir.

Enflasyon Muhasebesi (3-0) 3:

Bu derste, enflasyon muhasebesi tanıtılacak, enflasyonun finansal tablolara etkisi anlatılacak ve bu etkilerin hangi yöntemlerle giderilebileceğini öğretilecek ve çeşitli uygulama örneklerine yer verilecektir.

İstatistiksel Araştırma Metodolojisi (3-0) 3:

Bu derste bilimsel araştırma ve bilimsel yöntem/ araştırma tasarımı/ araştırma süreci/ araştırma sorununun istatistiksel tanımı/ araştırma planının yapılması/ araştırma planının uygulanması/ veri toplama yöntem ve teknikleri/ veri kaynakları/ verilerin çözümlenmesi/ araştırma raporunun hazırlanması konuları ele alınmaktadır.

Dönem Projesi

Dönem projesinin amacı, 2 dönemde alınan farklı derslerden edinilen bilgileri, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunan bir projede birleştirmektir.