Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Pasif)

  • Anasayfa
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Pasif)

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

1. Kurumsal Hazır Olma Durumu

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. maddesi uyarınca 16.06.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde kurulmuştur. Yine, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün 25.07.2014’te Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile yukarıdaki aynı madde uyarınca, 24.09.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde beş anabilim kurulması uygun görülmüştür. Ayrıca bunlara ilave olarak altıncı bir anabilim dalı da açılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında aktif hale gelmiştir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında da Yükseköğretim Kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisansüstü program açma kriterlerini yerine getirilerek Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları fiilen öğrenci alımına başlamıştır.

 

    1.1. Öngörülen girişim, kurumun vizyon, misyon, stratejik amaç ve planlarıyla uyumlu mudur?

Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu, “Uzaktan Öğretim yöntemi ile sunulan eğitim uygulamalarında program kalite ve öğrenci olanakları bakımından ulusal düzeyde söz sahibi olmak ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilecek adımların atılmasını sağlamak”; misyonu, “insan odaklı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri çerçevesinde, günün ve geleceğin ihtiyacı olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla internet teknolojilerine dayalı ulusal ve uluslararası standartlarda çalışmalar ortaya koymak”tır. Stratejik amacı ise; kısa vadede ulusal düzeyde ve uzun vadede de uluslararası düzeyde Uzaktan Öğretim faaliyeti yürüten kurumlar arasında yer almaktır.

Bu bağlamda yüksek kaliteli hizmet anlayışına uygun olarak Merkezimiz bünyesinde planlanan Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında başlatılmasına yönelik girişimimiz, kurumumuzun vizyonu ile uyumludur.

1.2. Uzaktan Öğretim programlarının yönetimine ilişkin organizasyon ve süreçler

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle başlanması planlanan Uzaktan Öğretim programlarının yönetimine ilişkin organizasyon ve süreçler tamamlanmıştır.

1.3. Teknik altyapı

1.3.1. Sunucu hizmetleri

Programların yürütülmesinde gerekli teknik alt yapı için hizmet satın alınmış olup, sunucu hizmetleri Öğrenim Yönetim Sistemi hizmeti alınan firma tarafından işletilen sanal sunucular üzerinden yedekli olarak verilecektir. Üniversitemizde yürütülecek olan Uzaktan Öğretim hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal sınıf uygulamaları Öğrenim Yönetim Sistemi hizmeti alınan firma sunucuları üzerinden yapılmaktadır. Uygulama sunucuları, programların yürütülmesinde gerekli entegrasyona ve bilgilerin yedeklenmesine cevap verecek niteliktedir.

1.3.2. Bant genişliği

ULAKBİM’den sağlanan bant genişliği 350 Mbit’ten fazladır. Bu bant genişliği, Uzaktan Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine elverişli olup,  öğrenci sayısındaki değişime bağlı olarak artırılabilecek özelliktedir.

1.3.3. Öğrenci bilgi sistemi

Üniversitemizde lisans ve lisansüstü öğrencilere hizmet sunmakta olan bir Öğrenci Bilgi Sistemi mevcut olup, Uzaktan Öğretim programı yürütülmesinde de bu sistemden yararlanılmaktadır.

1.3.4. İşlevsel öğrenme yönetim sistemi

Üniversitemizde; ALMS öğretim yönetim sistemleri kullanılmaktadır. Uzaktan Öğretim aktiviteleri çevrimiçi ve yüz yüze dersler üzerinden yürütülmektedir. ALMS, Advancity tarafından geliştirilmiş örgün ve uzaktan öğretim için öğretim elemanları ve öğrencilerin tüm iletişim ve paylaşım ihtiyaçlarını karşılayan tamamen yerli akademik öğretim yönetimi sistemidir. ALMS, asenkron bir yazılım olmasıyla birlikte, senkron canlı sınıf uygulamalarıyla entegrasyonu vardır. Ekstra bir yazılım gerektirmeden internet bağlantısı olan her hangi bir mobil cihaz üzerinde rahatlıkla çalışmaktadır.

1.4. Uzaktan Öğretim ya da teknoloji destek merkezi

Üniversitemiz bünyesinde eğitim ve teknolojik destek sunan bir Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmakta olup, bu merkez yüksek lisans, lisans, lisans tamamlama, önlisans olmak üzere programın yürütülmesine ve öğrencinin eğitim-öğretim hizmeti almalarına imkân sağlamaktadır. Öğretim yönetim sistemi hizmeti veren firma tarafından uzaktan teknik destek sağlanacaktır.

Bilgisayar teknolojileri konusunda hosting, internet altyapısı ve erişimi ve teknik destek gibi hizmetler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

2. Program Geliştirme

    2.1. Programın amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında;

Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yeri, başlangıcından günümüze gelişimi ve eserlerinin değerlendirilmesi konularında uzmanlaşan; bir edebiyat eserinin hem yorumlayıcısı hem de yaratıcısı olabilecek; en az bir yabancı dil öğrenmiş; bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanabilen; uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan; araştırma ve geliştirmeye önem veren; hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş; kültürlü, bilgili, nitelikli, özverili, saygılı, ahlaklı, çağdaş öğretmen ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2.1.1. Türk Dili ve Edebiyatı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Ülkenin genel politika ve stratejik planlarıyla (insan kaynakları politikaları, bilim ve teknoloji politikaları, vb.) uyumu

Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren üniversitelerin ve programların sayısı her geçen eğitim döneminde artış göstermektedir. Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler, ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir.

 

Derslere devam zorunluluğunuz bulunmaz. Dersler, iş saatlerinde ve sosyal hayata göre istenilen gün ve saatlerde takip edilebilir. Yine uzaktan yapılan canlı derslerde istenilen şekilde ulaşılabilir. Akıllı telefonları sayesinde her zaman dersler takip edilerek değerlendirilebilir. Ayrıca uzaktan eğitim programlarının ücretleri daha düşüktür. Mekân problemi, yol ve barınma masrafları olmadığı için kişisel bütçe açısından da çok faydalıdır. Bununla birlikte herkesin öğrenme hızı farklılığı vardır. Uzaktan eğitimle anlaşılmayan konular tam anlamıyla anlayana kadar tekrar tekrar izlenilebilir ve dinlenebilir. Dersler teknolojinin desteğiyle anlamayı ve öğrenmeyi pekiştirecek birçok materyal ile desteklenir.

Türk Dili ve Edebiyatı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Türk dil ve edebiyatının evrensel bilim, kültür ve sanata katkılarını araştırılmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca millet olma bilincimizin temelleri olan dil, kültür ve edebiyatımızı tarihî süreciyle incelenme, korunma, geliştirilme, gelecek nesillere taşınma ve çağdaş dünyaya tanıtılması planlanmaktadır.

2.1.2. Program mezunlarının istihdam olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı", "Araştırma Görevlisi" ve "Türk Dili Uzmanı" olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler. Bunlara ilave olarak Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi almış bireyler; editör, redaktör, reklam metni yazarı, senarist, eleştirmen, köşe yazarı ve çeşitli kuruluşlar için halkla ilişkiler uzmanı olma imkânına da sahiptir. 

2.1.3 Mezunların alabileceği unvanlar

Bu programdan mezun olan öğrenciler, alanlarında lisansüstü seviyesinde bilgilere sahip olacaklardır. Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere, “Iğdır Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilecektir.

    2.2 Programın uygulama modeli (yoğun etkileşimli, yönlendirmeli, kitle eğitimi)

Programda yoğun etkileşimli Uzaktan Öğretim modeli uygulanacaktır. Bu model; öğreten- öğrenci, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-materyal etkileşimine olanak sağlamaktadır. Bu uygulamada eğitim süreci, eğitim zamanından bağımsız olarak çeşitli kaynaklara (video, internet gibi) kaydedilmekte, katılımcıların bu kaynaklara istedikleri zaman ulaşmaları olanağı sunulmaktadır. Ders içeriklerinin hazırlanmasında video, görsel ve işitsel tasarımlardan faydalanılabilmekte, mesajlar iletilebilmekte, test, sunum ve duyurular yapılabilmekte, zamandan bağımsız hareket edilebilmekte ve aynı zamanda da farklı noktalardan bu sisteme erişme olanağı bulunmaktadır.

     2.3. Bologna sürecinin gerekleri

Programın Bologna Sürecine uyarlama çalışmaları aktif olarak yürütülmekte olan Türk Dili ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları nedeni ile tamamlanmıştır. Süreçte yer alan gereklerin birbiriyle ilişkilendirilerek tamamlanması halinde süreç doğru yönetilmiş olacağından Bologna Sürecinin gerekleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle mevcut Türk Dili ve Edebiyatı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları kapsamında, paydaşların görüşleri ve program izleme komitesinin verileri doğrultusunda aşamalı olarak yerine getirilerek tamamlanmıştır.

2.3.1. Program çıktıları, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Alan Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Alan Yeterlilikleri doğrultusunda program yeterlilikleri mevcut Türk Dili ve Edebiyatı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yer alan ve aktif olarak yürütülen her bir dersin Ders-Program Yeterlilik İlişkisi belirlenmiştir.

2.3.2. Eğitim amaçları

Programın eğitim amaçları şu şekilde sıralanabilir;

Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışanlara akademik beceriler kazandırma, bilgilerini güncelleme, millet olma bilincimizin temelleri olan dil, kültür ve edebiyatımızı tarihî süreciyle inceleme, koruma, geliştirme, gelecek nesillere taşıma ve çağdaş dünyaya tanıtmayı görev olarak benimsemekteyiz. Bilgi ve görgü açısından daha donanımlı ve duyarlı Türk Dili ve Edebiyatı uzmanları yetiştirmek.

2.3.4. Ders programı

Ders programının Bologna Süreci gerekleri göz önünde bulundurularak mevcut Türk Dili ve Edebiyatı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları kapsamında geliştirilmiştir.

2.3.5. Tüm bu süreçlerde paydaşlarla görüş paylaşımı

Bologna süreci gerekleri yerine getirilirken en büyük paydaş grubu programa devam eden öğrenciler olacaktır. Programa öğrenci alınması durumunda diğer paydaşların görüşleri ile birlikte öğrencilerden anket uygulamaları, yüz yüze iletişim, memnuniyet araştırmaları yolu ile konu hakkındaki görüşler alınmaktadır.

2.3.6. Tüm derslerin öğrenme çıktıları

2.4. Müfredat

2.4.1. Zorunlu ve seçmeli dersler

          Programın, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan müfredatı dönemler bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her bir ders 3 kredi ve 6 AKTS’den oluşmaktadır. “Seminer” ve “Dönem Projesi” derslerinin kredisi yoktur.

          Programın, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan müfredatı dönemler bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ders Listesi

  1. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

Ders türü

T

U

K

AKTS

TDEU-1003

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği I

Z

3

-

3

6

TDEU-1005

Osmanlı Türkçesi I

Z

3

-

3

6

TDEU-1047  Ağız Çalışmaları I  S 3 0 3      6
TDEU-1049  Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I S 3 0 3      6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

1. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

TDEU-1043

Seminer

Z

 

 

 

6

            1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

 

 

 

 

42

 

 

  1. GRUP SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI VE AKTS’LERİ

 

Ders

Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

U

K

AKTS

TDEU-1007

Eski Türk Edebiyatında Nazım

S

3

0

3

6

TDEU-1009

Eski Türk Edebiyatında Tezkireler

S

3

0

3

6

TDEU-1011

Metin Şerhi

S

3

0

3

6

TDEU-1013

Eski Anadolu Türkçesi I

S

3

0

3

6

TDEU-1015

Karşılaştırmalı Türk Şiveleri I

S

3

0

3

6

TDEU-1017

Adbilim I

S

3

0

3

6

TDEU-1019

Eski Türkçe I

S

3

0

3

6

TDEU-1021

Köktürkçenin Sözvarlığı I

S

3

0

3

6

TDEU-1023

Uygurcanın Sözvarlığı I

S

3

0

3

6

TDEU-1025

Türkmen Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

S

3

0

3

6

TDEU-1027

Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

S

3

0

3

6

TDEU-1029

Uygur Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

S

3

0

3

6

TDEU-1031

Derleme Teknikleri I             

S

3

0

3

6

TDEU-1033

Türk Destanları I        

S

3

0

3

6

TDEU-1035

Türk Mitolojisi

S

3

0

3

6

TDEU-1037

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

S

3

0

3

6

TDEU-1039

Tanzimat Dönemi Türk Romanı I

S

3

0

3

6

TDEU-1041

Tanzimat Dönemi Türk Şiiri I

S

3

0

3

6

TDEU-1043

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları

S

3

0

3

6

TDEU-1045

Çağdaş Türk Şiiri

S

3

0

3

6

 

 

 

  1. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

Ders türü

T

U

K

AKTS

TDEU-1002

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği II

Z

3

-

3

6

TDEU-1004

Osmanlı Türkçesi II

Z

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

 

2. Grup Seçmeli Ders

S

3

-

3

6

TDEU-1034

Dönem Projesi

Z

-

-

-

12

            2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

 

 

 

 

48

 

T: Teorik U: Uygulama K: Kredi S: Seçmeli Z: Zorunlu

 

  1. GRUP SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI VE AKTS’LERİ

 

Ders

Kodu

Dersin Adı

S/Z

T

U

K

AKTS

TDEU-1006

Eski Türk Edebiyatında Nesir

   S

    3

   0   

   3

    6

TDEU-1008

El Yazması Kitap Sanatları 

   S

    3

   0

   3

    6

TDEU-1010

Eski Anadolu Türkçesi II

S

3

0

3

6

TDEU-1012

Karşılaştırmalı Türk Şiveleri II

S

3

0

3

6

TDEU-1014

Eski Türkçe II

S

3

0

3

6

TDEU-1016

Köktürkçenin Sözvarlığı II

S

3

0

3

6

TDEU-1018

Türk Anlam Bilim II

S

3

0

3

6

TDEU-1020

Azerbaycan Dil ve Edebiyat Aktarmaları II

S

3

0

3

6

TDEU-1022

Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları II

S

3

0

3

6

TDEU-1024

Derleme Teknikleri II

S

3

0

3

6

TDEU-1026

Türk Destanları II

S

3

0

3

6

TDEU-1028

Tanzimat Dönemi Türk Romanı II

S

3

0

3

6

TDEU-1030

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Tenkit

S

3

0

3

6

TDEU-1032

 Tanzimat Dönemi Türk Şiiri II

S

3

0

3

6

 

 

 

PROGRAM AKTS ÖZETİ

Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

42

Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

30

Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı

90

 

2.4.2. Yüz yüze dersler/laboratuvar/uygulama/staj

Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve diğer birimleri bünyesinde ders içerikleri, etkinlikler ve uygulamalar için gerekli bilgisayar laboratuvarları ve uygulama alanları bulunmaktadır.

2.4.3. Ders izlenceleri (tanım, kapsam, işleyiş, kaynaklar, değerlendirme vb. bilgileri içeren)

Derslerde kullanılacak olan her türlü kaynak, program koordinatörü ve dersi yürütecek olan akademisyenler ile işbirliği içerisinde planlanmış olup mevcut Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında Covid-19 pandemi sürecinde uygulanmıştır; bu uygulamalar geliştirilerek 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerin öğrenim sürecinde hizmete sunulacaktır. Çeşitli yazılı kaynakların öğrencilerin alanlarına ilişkin geniş bir vizyon kazanmaları açısından tavsiye edilmesinin yanı sıra sayısal (dijital) kaynakların ise ALMS Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden paylaşımı yapılmıştır ve yeni kaynakların paylaşılması da öngörülmektedir.

Programa ait derslerin içerikleri aşağıda sunulmuştur.

    2.5. Öğrenci kabul koşulları (önkoşullar) ve programın ücreti

Iğdır Üniversitesi Lisansütü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı için belirlenen koşulları sağlayan bireyler bu programa kabul edileceklerdir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olan öğrencilerin programa başvuru yapabileceklerdir. Programa her dönem öğrenci alımı yapılır. Kayıtlar, Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü programlarına öğrenci alımları ile birlikte yapılır.  Dolayısıyla öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve kayıt süreçleri her dönem ilan edilir. İlk olarak, ilanlardaki takvime göre başvurular alınır. Lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralanan başvurulardan kontenjan kadarı, kayıt yaptırmaya hak kazanmış olarak ilan edilir.

Programın bir yarıyıllık ücreti 3000 TL’dir. Programa kayıtlı olmayıp da programdan ders almak isteyenler için ücret, ders başına (3 kredi) 600 TL’dir.

    2.6. Öngörülen kontenjanın seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygunluğu

Mevcut öğretim yönetim sistemimiz yaygın olarak kullanılan birçok senkron ve asenkron araçlarla öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-materyal etkileşimlerine olanak tanımaktadır. Bu nedenle öngörülen kontenjan bu programın yürütülmesi için seçilen “yoğun etkileşimli eğitim” modeline uygundur.

    2.7. Öngörülen model doğrultusunda yerel organizasyonlar (öğrenci bürosu, eğitim desteği, sınav hizmetleri vb.)

IÜ-UZMER (Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim ve Uygulama Merkezi)’in bünyesinde akademisyen, teknik personel, alt yapı ve gerekli donanım mevcuttur. Uzaktan eğitim merkezimiz daha önceden YÖK 5(i) derslerini uzaktan eğitimle yürüterek 2 yıllık uzaktan eğitim tecrübesi oluşturmuştur. Ayrıca, merkezimizde gerekli organizasyon yapıları (teknik destek birimi, sınav birimi, ders koordinatörlükleri, öğrenci danışmanlıkları vb.) oluşturulmuştur. Bu birimler üzerinden öğrencilere ve öğretim üyelerine akademik, teknik ve pedagojik destek sağlanmaktadır.

2.9. Genel öğretme-öğrenme (öğretim) yaklaşımı

Programlarda genel olarak bireysel öğrenme, sunuş, çoklu ortam ve kavram öğrenme yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde ön organize ediciler, hedefler ve giriş bölümleriyle başlayan sunuş, özet ve değerlendirme şeklindeki adımları takip eden yapılandırılmış okuma içeriklerinin sunumuna ek olarak bireysel öğrenmeyi destekleyecek e-öğrenme içerikleri sunulacaktır. Ayrıca alıştırma kısa ders anlatım videoları ile öğrenmenin kalıcılığı ve transferi hedeflenmiştir.

Yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımına uygun olarak alana yönelik projeler,  simülasyonlar ve oyun tabanlı etkinlikler ile gerçek öğrenme durumları oluşturulmuştur.

3. Ders Tasarımı

3.1. Dersler için seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygun malzemeler

Dersler için seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygun okuma metinleri, bireysel çalışma materyalleri, alıştırma ve ders videoları gibi malzemeler, program kapsamında görevlendirilen öğretim elemanları ve yardımcıları ile Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevlendirilen materyal tasarım ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

3.2 Ders malzemeleri hazırlanması ve sunumu

Ders materyalleri, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanacak olup, hazırlanan bu malzemeler Merkez bünyesinde oluşturulan tasarım ve geliştirme ekiplerince kullanıma hazır hale getirilerek Öğretim Yönetim Sistemi aracılığı ile öğrencilere sunulmaktadır.                             

3.3. Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin tasarımında destek birimi

Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin tasarımında Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde öğretim tasarımı, içerik geliştirme ve ölçme-değerlendirme birimleri tarafından gerekli destek verilecektir.

3.4. Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin uygunluğunu denetleyen iç kalite güvence sistemi

Ders malzeme ve etkinliklerinin uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek üzere öğretim elemanlarından oluşan bir program izleme kurulu oluşturulmuştur.

 3.5. Derslerdeki etkileşim süreçleri seçilen Uzaktan Öğretim modeline uygunluğu

3.5.1. Öğrenenler arasındaki etkileşim

Öğrenenler arasında meydana getirilecek etkileşimler sanal sınıflar, ders forumları, öğrenci bilgi sistemi, mesajlaşma sistemi, e-posta sistemi ve sosyal paylaşım siteleri ile grup tabanlı öğrenme aktiviteleri ile gerçekleştirilecektir. Öğrenciler sanal sınıflarda öğretmene soru sorabildikleri gibi diğer öğrencilere de soru sorup görüş bildirebileceklerdir. Öğrencilere verilecek grup ödevleri aracılığıyla öğrenciler arasında bir etkileşim ortamı oluşturulacaktır.

3.5.2. Öğrenen-öğretim elemanı/yardımcıları arasındaki etkileşim

Dönem içerisinde öğreticiyi eş zamanlı bir şekilde öğrencilerle buluşturacak sanal sınıf uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca eş zamansız mesajlaşma, forum aktiviteleri gibi iletişim kanalları ile gelen sorulara akademik danışmanlar tarafından cevap verilecektir. Bunun yanı sıra öğrenci materyal etkileşimi sonucu tutulan öğrenci kayıtları ders danışmanları tarafından incelenerek öğrencilere gerekli bilgiler verilebilecektir.

3.5.3. Öğrenen-içerik etkileşimi

Bu programda etkileşim Öğrenim yönetim sistemi yardımıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Programda materyal tasarım ekibi tarafından hazırlanmış olan görsel ve işitsel içeriğin yanı sıra çevrim dışı olarak takip edilecek okuma metinleri de yer alacaktır. Materyaller öğrenci davranışlarını takip edebilecek ve içerisinde bulundurduğu etkileşimli alıştırmalar ile öğrencilere çeşitli katkılarda bulunabileceklerdir.

3.6. Öğrencilere sağlanacak ders kaynakları ve öğrencilere ulaştırılması

3.6.1. Ders kitabı, ek kaynaklar

Programda yer alan dersler için belirlenen bilimsel araştırmalar, kaynak kitaplar öğrencilere tavsiye edilecek ve öğrencilerin ek okumalara yönlendirilmesi sağlanacaktır.

3.6.2. Dijital kaynaklar (podcast, webcast, vb.)

Ders kaynakları elektronik kitaplar, e-içerik, alıştırma ve diğer görsel ve işitsel destek kaynakları ise internet üzerinden sunulacaktır.

3.6.3. Sanal Kütüphane

Üniversitemiz kütüphanesindeki çevrimiçi veri tabanları, abone olunan online kitaplar, dergiler, Iğdır Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı bünyesinde ve Açık Erişim Sistemi tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olacaktır.

4. Destek Hizmetleri

4.1. Öğrenci Destek Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 05303068899 çağrı merkezi olarak üniversitemiz bünyesinde teknik hizmet vermektedir. Ayrıca UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111 ve e-mail: uzmer@igdir.edu.tr üzerinden de destek sağlanmaktadır.

Öğrenci İletişim Merkezleri: Öğrenci belgesi, sınav giriş belgesi, not döküm belgesi... vb resmi evrakın temini ve onaylanmasında öğrencilere hizmet verecektir. Aynı zamanda bu merkezler öğrencilerimiz için danışma merkezi olarak görev yapacaktır.

4.2. Öğrencilerle haberleşme

Öğrencilerle haberleşme; çağrı merkezi, UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111 ve e-mail: uzmer@igdir.edu.tr, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, e-posta, çevrimiçi uygulamalar, forum ve sosyal paylaşım ağları ile gerçekleştirilecektir.

4.3. Öğretim sürecini destekleyecek akademik, idari, teknik ve sosyal destekler

4.3.1. Akademik Destek: Ders uygulama danışmanlığı

Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan etkileşimli öğrenme içeriklerinin yanı sıra ders içi forum, sanal sınıf, ödev ve proje aktiviteleri de bulunmaktadır. Etkileşimler, dersin öğretim elemanı ve akademik danışmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Sözü edilen destekler her ders için ayrı forumlar, anlık mesajlar ve e-posta gibi iletişim araçları ile sunulacaktır.

4.3.2. Teknik Destek: Öğrencilere e-posta hesabı, erişim kolaylığı

Öğrencilerimiz, kendilerine tahsis edilecek mail hesabı ile Microsoft’un sağlamış olduğu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecektir.

4.3.3. İdari Destek: Kayıt, ödeme, askerlik, mezuniyet töreni vb.

Öğrencilerin kayıt, katkı payı ödemeleri, askerlik ve mezuniyet işlemleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından organize edilecektir. Öğrenci iletişim merkezleri ve merkezi öğrenci işleri birimi idari destek hizmetlerini yerine getirecektir.

4.3.4. Sosyal Destek: (mediko-sosyal hizmet, sosyal faaliyetler, mezuniyet töreni vb.)

Öğrencilerimiz, Üniversitemizin tüm sosyal imkânlarından ve Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal etkinliklerden yararlanabilecektir.

 4.4. Yerel Organizasyon (öğrencilere bulundukları mahalden hizmet verecek)

Öğrencilerin bulundukları mahalden hizmet almaları için ayrı bir Öğrenci İletişim Merkezi ihtiyacı olmayacaktır. Çağrı merkezi ve internet üzerinden yeterince destek hizmetleri verilebilecektir.

4.5. 7/24 Web Destek Sistemi / Çağrı Merkezi Hizmeti

Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren 05303068899, UZMER teknik destek birimi numarası +90 476 223 0010 – 2111, ue@advancity.com.tr veya uzmer@igdir.edu.tr çağrı merkezimiz bulunmaktadır.

5. Ölçme Değerlendirme

5.1. Uygulanacak ölçme değerlendirme yaklaşımları

Programların değerlendirilmesinde süreç ve ürün değerlendirme yaklaşımları kullanılacaktır. Ürün değerlendirilmesi online ve gözetim altında gerçekleştirilecek sınavlar ile yapılacaktır. Proje, rapor, kişisel değerlendirme dosyası ve performans değerlendirme ölçeği gibi araçlar değerlendirme süreçlerinde yer alacaktır.

Tüm öğrenciler için aynı ölçütlerin kullanıldığı grup değerlendirmesini esas alarak tasarlanan ölçme ve değerlendirme süreci sonunda önceden belirlenen ölçüte göre mutlak değerlendirme yapılmaktadır.  

5.2. Yerel organizasyon ve sınav merkezleri

Merkezimiz tarafından yapılacak olan tüm sınav organizasyonları soru basımından, ölçme değerlendirmeye kadar tüm aşamaları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde sorumlu öğretim elemanları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

5.3. Programların değerlendirilme stratejisi

Programlar;

olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir.

Öğrenci ve diğer paydaşların süreç ve programa ilişkin memnuniyetleri belirlenecek, girdi-süreç ve çıktı yaklaşımıyla programın hedeflerine ne derece ulaştığı tespit edilecektir. 

Programın hazırlanması ve yürütülmesi için harcanan emek, zaman, kaynak ve diğer maliyetlerle elde edilen çıktıların karşılaştırıldığı bir verimlilik analizi yapılması da planlanmaktadır. 

Tüm bu değerlendirmelerde öğrenci, öğretim üyesi, tasarım ekibi, yönetici ve diğer paydaşlardan toplanan veriler esas alınacaktır.

 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMI

DERSLERİ ve İÇERİKLERİ

 

I. Yarıyıl

Bilimsel Araştırma Teknikleri I (3-0) 6:

Dersin içeriğinde öncelikli olarak bilim ile ilgili kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez, yöntem gibi kavramlar açıklanacaktır.  Bilimsel araştırma sürecinin nasıl işleyeceği ve uygulanacak yöntemler verildikten sonra araştırma türlerinin incelenmesi ve planlamanın nasıl yapılacağı öğretilecektir. Yöntem araştırma modellerinin tanıtılmasından sonra problem seçimi, genel ve özel ölçütler incelenecek, araştırma evreni ve örneklem hakkında bilgi yollarına ulaşılması pekiştirilecektir. Araştırmada bulguların sunumu (tablo, grafik vs.) gösterildikten sonra alıntıların nasıl yapılacağı ve kaynakçanın hazırlanması öğretilecektir. Yazım kurallarının incelenmesinden (Tez, makale, proje) sonra bilimsel araştırmalarda uygulanması gereken etik kurallar aktarılacak ve son olarak öğrencinin örnek bir yazı hazırlaması istenerek derste incelenmesi sağlanacaktır.

Osmanlı Türkçesi I (3-0) 6:

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış, Osmanlı tarihi kaynaklarında karşılaşılan yazı çeşitlerinin örneklerle tanıtılması. Bu bağlamda Klasik Osmanlı Türkçesi metinlerinin okutulması. Osmanlı Türkçesinde kelime, kelime grubu ve cümle bilgisinin geliştirilmesi. Osmanlı Türkçesiyle ilgili gramer kurallarının öğrenilmesi. Çeşitli nedenlerden dolayı okunamayan yerleri yorumlayarak okuyabilme yeteneğinin kazandırılması. Dönem boyunca Osmanlı Türkçesi ile yazılmış örnekleriyle divan, mesnevi ve tezkire (Edib Ahmed Yüknekî-Atabetü’l-Hakâ’ik, Yunus Emre Divanı, Âşık Paşa-Garib-nâme, Sinan Paşa-Tazarru-nâme, Lâmiî-Ferhâd ile Şîrîn, Fuzûlî-Divanı, Kınalı-zâde Hasan Çelebi-Tezkiretü’ş-şu’arâ, Şakâiku’n-nu’mâniyye Zeyilleri, Şemseddin Sâmî-Kâmûsü’l-A’lâm) gibi birçok tür ve döneme ait eserin okunup incelenmesi.

 

Eski Türk Edebiyatında Nazım (3-0) 6:

Bu dersle öğrencilerin Divan Şiirine bir kronolojik çerçevede, genel bakış açısı ile XIII. ve XIX. yüzyıllar arasında Eski Türk Edebiyatı tarihinde belirleyici olan şairlerin edebi kişiliklerini ve ortaya koydukları yapıtlardan nasıl yararlanabilecekleri ve bu alanda karşılaşabilecekleri sorunları nasıl çözebilecekleri konularda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır. Klasik Türk edebiyatının gazel, kaside, kıt'a gibi şiir örneklerini biçim ve anlam açısından analiz edilir. Metnin transkripsiyonunun tespitinde mevcut hatayı tayin edilir. Beyitlerde geçen edebi sanatları saptanır ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığını açıklanır. Ayrıca 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devletinin sosyal, siyasi, kültürel ve edebi durumuna ana hatlarıyla değinilecek ve bu dönemlerin Klasik üslup, Türkî-i Basit, Sebk-i Hindî, Hikemî Tarz vb. akımları üzerinde durulacaktır. Dönemin önde gelen şairlerinin biyografileri, eserleri, edebi kişilikleri, klasik şiir içindeki yerleri, gerek kendi dönemleri, gerekse sonraki dönem şairleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilecektir. Aynı zamanda bu şairlerin kaside, gazel, mesnevi gibi belli başlı şiir örneklerinin çeviri yazıları, günümüz Türkçesiyle nesre çevirileri, şerh ve çözümlemeleri yapılacaktır.

Eski Türk Edebiyatında Tezkireler (3-0) 6:

Klâsik Türk Edebiyatının temel kaynaklarından olan tezkireler hakkında yeterli bilgi edinimi sağlayarak tezkirelerden okuma ve değerlendirme çalışmaları yapmayı amaçlar. Tezkire ve şair tezkiresi terimleri; Arap, Fars edebiyatlarında ve Çağatay sahasında şair tezkirelerinin ele alınması. Sehi Bey’in Heşt Behişt;. Latifi-Tezkire-i Şuara; Ahdi-Gülşen-i Şuara; Aşık Çelebi-Meşairü’ş-Şuara; Hasan Çelebi-Tezkiretü’ş-Şuara; Beyanî-Tezkire-i Şuara ve Gelibolulu Ali-Künhü’l-Ahbar gibi tezkirelerinin şekil ve muhteva özellikleriyle incelenip örnek metin okuma ve anlam verme çalışmalarının yapılması.

 

Metin Şerhi (3-0) 6:

Şerh geleneği hakkında bilgi sahibi olmak. Metin şerhinin yöntem ve tekniklerini öğrenmek, Arap ve Fars edebiyatında metin şerhinin tarihî gelişimini öğrenmek. Klâsik Türk Edebiyatı metin şerhi ve metin tamiri konularında araştırma ve değerlendirme metodolojisini öğretme ve metin okuma çalışmaları hakkında bilgi verilmesi. Klasik Türk Edebiyatında metin şerhi geleneğini örnekleriyle görmek. Klâsik Türk şiir geleneğinde metin, özellikleri, metin tenkidi, metin şerhi ve metin tahlili kavramlarının açıklanması; metin şerhinin nasıl yapıldığı ve metin şerhi usullerinin neler olduğunun seçilen metinler üzerinde şerh çalışmaları yapılarak kavratılması. 13-19. yüzyıldan günümüze metin şerhi yöntemleriyle oluşturulmuş eserlerden hareketle metin şerhi yöntemlerini öğrenmek. Metin şerhi geleneğini örnekleriyle tanımak. Metin şerhi yöntemlerini Klasik Türk edebiyatı metinleri üzerinde uygulama becerisine sahip olmak.

 

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (3-0) 6:

Eski Türk Edebiyatının kaynaklarıyla ilgili genel bir değerlendirme. Bu kaynaklar hakkında teorik bilgi verilmesi. Eski Türk Edebiyatının kaynaklarından Kur’an, hadis, kozmoloji, tasavvuf, felsefe (felsefe tarihi-ontoloji-metafizik), tarih, coğrafya, edebiyat tarihi vb. metinler üzerinde inceleme.

Eski Anadolu Türkçesi I (3-0) 6:

Eski Anadolu Dönemine ait tarihsel sürecin öğrenilmesi ve bunun genel Türkçe içindeki yerini tespit edebilme. Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine kadar Türk dilinde gerçekleşen ses ve şekil değişmelerini ve ortak noktaları tespit edebilme. ve bu döneme ait metinlerin okuma becerisini geliştirilmesi. Metinleri fonetik, morfolojik, semantik, kelime grupları ve cümle açısından değerlendirebilme. Okunan metinleri anlamlandırabilme. Döneme ait söz varlığını zenginleştirebilme. Bu dönemle ilgili kazandığı becerileri eğitim-öğretim sürecinde kullanabilme. Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olabilme.

Karşılaştırmalı Türk Şiveleri I (3-0) 6:

Çağdaş Türk Lehçe ve şivelerinin Türk Dili içerisindeki yeri nedir, tanımlar; Çağdaş Türk Lehçe ve şivelerinin Türk Dili içerisindeki önemini ve dil özelliklerini açıklar; Çağdaş Türk Lehçe ve şivelerinin kökenlerini tespit eder ve örnekler; Çağdaş şivelerle yazılmış eserlerin dil özelliklerini tespit eder; Çağdaş Türk lehçe ve şiveleri metinlerinde morfolojik değişiklikler geçirmiş kelimeleri değerlendirir, tahmin eder. Ayrıca Türkçenin dünya üzerinde ne kadar yaygın bir dil olduğunu kavramalarını ve (karakteristik özelliklerinden yararlanarak) çağdaş Türk şivelerini ve şive gruplarını ayırt edebilmeyi amaçlar. Oğuz grubu Türk şivelerinin karakteristik özellikleri; Kıpçak grubu Türk şivelerinin karakteristik özelileri; Karluk grubu Türk şivelerinin karakteristik özelileri ile bu üç şive grubunun benzeşen ve benzeşmeyen yönlerini örnek metinler üzerinde karşılaştırma çalışmaları yaparak ele alınır.

Adbilim I (3-0) 6:

Adbilimin içeriği ve çalışma alanını genel hatlarıyla çizerek bu bilim dalının diğer bilim dalları ile olan ilişkisini kavrayabilme. Adbilimin malzemesini Anlambilim verileri ve metotları çerçevesinde değerlendirme ve çözümleyebilme. Adbilim malzemesinin diğer dil unsurlarıyla olan benzerliklerini ve farklılıklarını belirleyebilme. İnterdisipliner bir alan olan Adbilimin Türk Dili ve Edebiyatına olan katkılarını değerlendirebilme. Kişi adbilimin Adbilim araştırmalarındaki yerini ve önemini kavrayabilme. Kişi adbilim ile Yer adbilimin Türk Adbilimi sistemindeki ilişkilerini ve bunun Türk Kültüründeki yerini değerlendirebilme

Eski Türkçe I (3-0) 6:

Eski Türkçe, Orhon Türkçesi (Köktürkçe) ve Uygurca terimlerinin tanımı, kapsamı, dönemin genel özellikleri ele alınır. II. Doğu Türk (Köktürk) Kağanlığı (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafya, devletin siyasi ve idari yapısı, kağanlığı oluşturan topluluklar ve inanç sistemi), Orhon yazıtlarının bulunuşu ve yazıtlarla ilgili çalışmalar incelenir. Eski Türkçe çalışmalarına toplu bakış, genel olarak Eski Türkçe ve Orhon Türkçesine ilişkin kaynaklar araştırılır. Orhon Türkçesi (Köktürkçe) metinleri, yazımda kullanılan alfabe, alfabenin kökeni konusundaki görüşler öğrenilir. Göktürk yazısının yazım özellikleri, Kültegin, Çoyr, Ongin, Tunyukuk yazıtlarından hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri ale alınır.

Köktürkçenin Sözvarlığı I (3-0) 6:

Türkçenin bilinen ilk yazılı kaynakları olan Orhun YazıtlarıTürk dilinin yaşını belirlemede hareket noktamızı oluşturan önemli belgelerdir. Yazıtlarda kullanılan dil, Türkçenin bengü taşlardan çok daha önce bir yazı diline sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü abidelerdeki yazı dili, düzenli bir yapıya ve ciddi bir söz varlığına sahiptir. Morris Swadesh’in 100 temel kelime listesindeki “ben, ayak, kan, saç, bulut, taş, ateş, büyük, iyi, otur-, uyu-, öldür-” gibi 64 sözcük, Orhun Yazıtları’nda geçmektedir. Bu bağlamda Köktürk Kitabeleri'ndeki söz varlığı (soyut kavramlardaki zenginlik; eş anlamlılık; çok anlamlılık; ileri ögeler: ikilemeler; deyimler; atasözleri; edebi sanatlar; koşutluk) okunan metinler üzerinde ele alınacaktır.

Uygurcanın Sözvarlığı I (3-0) 6:

Uygur Türkçesiyle yazılan metinlerin tespiti ve edinilmesi. Uygur Türkçesinin ses ve biçim özellikleri, Uygur Türkçesiyle yazılmış el yazması eserler ve bu eserlerin özellikleri, Uygur Türkçesinde ortaya çıkan ses ve biçim değişmeleri, yazma eserler üzerinde dil incelemeleri gibi konulara değinilecektir. Uygur Türkçesi metinleri üzerine yapılan okumalar neticesinde Uygur Türkçesinde var olan cümle yapıları, deyim, atasözü, eş ve zıt anlamlı kelimeler, kelime grupları ele alınacaktır.

Türkmen Dil ve Edebiyat Aktarmaları I (3-0) 6:

Türkmen Türkleri hakkında genel bilgi, sözlü anlatım çalışmaları, cümleler kurma, günlük konuşmalar (tanışma, hal-hatır sorma, adres sorma; otelde lokantada, durakta, alışverişte, garda v. b. yerlerde konuşmalar), kendini tanıtma, hatıra anlatma, kısa hikâyeler anlatma, okunan metinlerden anlaşılanların anlatılması, Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarma yöntemleri, aktarmada karşılaşılan zorluklar, konuşma metinlerinin ve kısa hikâyelerin Türkiye Türkçesine aktarılması. Bu bağlamdaki metinlerin incelenmesi.

Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları I (3-0) 6:

Konuşma ve dili ve yazı diline ait çeşitli janralarda ve stillerde oluşturulmuş nesir türü metinleri Tatar Türkçesinden Türkiye Türkçesine çevirme becerisini kazandırma; Tatar Türkçesinden Türkiye Türkçesine manzum türde metin aktarma becerisini kazandırma.

Uygur Dil ve Edebiyat Aktarmaları I (3-0) 6:

Uygur Türkçesine ait metinlerin belirlenmesi. Nazım veya nesir, Uygur Türkçesinden Türkiye Türkçesine dil çalışmaları ile ilgili metinleri aktarabilme becerisinin kazandırılması. Aktarma metotları, problemlerinin ele alınası. Aktarmalarda metinlerde sık karşılaşılan ifade ve deyimler belirlenmesi. Uygur Türkçesinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay aktarma yollarının öğrenilmesi.

Derleme Teknikleri I (3-0) 6:

Halk bilimine ilişkin genel bilgilere dair veriler bulma, halk biliminin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olma. Türk Halk Bilimi alanında yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi. Halk biliminde alan araştırmasının önemi, hazırlık safhası ve bu safhada sahaya çıkmadan önce yapılacak olan hazırlıkların anlatılması. Alan araştırmasının derleme, gözlem ve görüşme yöntemlerinin açıklanması. Derleme yapılmadan önce çıkılacak saha hakkında ön bilginin edinilmesi için yapılması gerekenlerin aktarılması. Kaynak kişiler, aktif ve pasif taşıyıcılar hakkında bilgi verilmesi. Türk Halk biliminin faaliyet alanları hakkında bilgi verilmesi. Halk bilimi kuramlarından erken dönemde var olan kuramların incelenmesi, bu dönemde var olan çeşitli okul ve teorilerin değerlendirilmesi ve eleştirilen yönlerinin açığa çıkarılması. Metin merkezli halk bilimi kuramlarının incelenmesi, bu kuramlar içerisinde yer alan okul ve teorilerin değerlendirilmesi ve çeşitli çözümleme modelleri ile yöntemlerin değerlendirilmesi Bağlam merkezli halk bilimi kuramlarının incelenmesi, bu dönemde var olan çeşitli okul ve teorilerin değerlendirilmesi ve eleştirilen yönlerinin açığa çıkarılması. Uygulamalı halk bilimi araştırmalarının aktarımı ve değerlendirilmesi. Halk biliminin mahiyetine dair bilgi verilmesi ve alan açısından öneminin anlatılması.

Türk Destanları I (3-0) 6:

Türk destanları alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme. Destanlarla ilgili potansiyel çözüm ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme. Destanlar alanında bağımsız olarak çalışabilme. Destanların oluşumu, türleri, yapısı Türk destanlarıyla ilgili çalışmalar; destan inceleme metotları Kültür tipleri ve destan kahramanları; Türk destanları (genel bilgi) “Alp” tipi ve “gazi” tipi Alp Er Tunga, Şu ve Oğuz Destanı metinleri; Dede Korkut ile ilgili çalışmalar; Türk Dünyası ve Dede Korkut Dede Korkut metinleri; Dede Korkut kahramanları;Türk dünyasında Köroğlu Destanı, Battalname, Saltukname, Danişmendname ele alınacaktır.

Türk Mitolojisi (3-0) 6:

Mitolojinin belirleyici özellikleri, önemli mitoloji kuramları ve inceleme yöntemleri ele alınacak; Türk mitolojisi kavramının sınırları, kaynakları, incelenme tarihi gözden geçirilecek; kozmogoni, etnogoni, zaman, mekân, toplum, tanrı, koruyucu ruhlar vb. gibi temel konu ve kavramlar özgün kaynaklar temelinde incelenecektir. Geleneksel Türk kültürünün düşünce kalıpları, inanç yapısı, keza Türk mitolojisinin değişik tarihsel dönemlerde ve değişik coğrafyalarda yaşamış olduğu değişim ve evrim süreçleri, diğer inanç sistemleriyle ilişkileri, sanatsal, ekonomik, toplumsal ve siyasal süreçlerdeki rolü ele alınarak, Türk uygarlığının oluşumundaki katkıları değerlendirilecektir.

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları (3-0) 6:

Tanzimat sonrası dönem Türk edebiyatı üzerinde çalışmalarda temel olan kaynakları (edebiyat tarihleri, gazete ve dergiler, arşivler, hatıra ve mektuplar vb.) ve bunlardan faydalanma yöntemlerini tanıtmaktır. “Yeni Türk Edebiyatı” ve “kaynak” kavramlarının anlamları ve kapsamları; 1860’tan günümüze kadarki Türk edebiyatının araştırılıp incelenmesinde başvurulabilecek belli başlı kaynakları; kaynakların temel özellikleri ve diğer kaynaklardan farklılıkları; kaynakların önemi ve değeri; farklı kaynaklardan faydalanabilme becerileri; kaynaklardaki bilgileri analiz edebilme becerisi kazanımı ve kaynaklardan elde edilen bilgileri sentez edebilme becerisi kazanımı verilecektir.

Tanzimat Dönemi Türk Romanı I (3-0) 6:

Romana ilişkin teorik bilgiler aktarılıp Tanzimat öncesi edebiyatımızda romana yakın türler ile roman arasındaki ilişki irdelenir. İlk roman veya romana benzer eserler hakkında bilgi verilir. Namık Kemal ve romancılığı hakkında bilgi verilir. Ahmet Mithat Efendi ve romancılığı hakkında bilgi verilir. Sami Paşazade Sezai ile Şemsettin Sami ve romancılığı hakkında bilgi verilir. Recaizade Mahmut Ekrem ve romancılığı hakkında bilgi verilir. Nabizade Nazım ve romancılığı hakkında bilgi verilir.

Tanzimat Dönemi Türk Şiiri I (3-0) 6:

Tanzimat öncesi şiirimize ilişkin kısa açıklamalar yapılıp yeni Türk şiiri ve divan şiiri arasındaki benzer ve farklı yönler ortaya konulur. 19. yüzyılın ilk yarısındaki Türk şiiri hakkında bilgi verilir. Akif Paşa ve Sadullah Paşa gibi şahsiyetleri ve şiirleri hakkında bilgi verilir. Şinasi ve şiiri hakkında bilgi verilir. Ziya Paşa ve şiiri hakkında bilgi verilir. Namık Kemal ve şiiri hakkında bilgi verilir. Abdülhak Hamit Tarhan ve şiiri hakkında bilgi verilir. Recaizade Mahmut Ekrem ve şiiri hakkında bilgi verilir. Muallim Naci ve şiiri hakkında bilgi verilir. Servet-i Fünun şiiri ve belli başlı şairleri hakkında bilgi verilir. Servet-i Fünun şiiri ve belli başlı şairleri hakkında bilgi verilir. Fecr-i ati şiiri ve belli başlı şairleri hakkında bilgi verilir. Topluluk dışı belli başlı şairler hakkında bilgi verilir. Milli edebiyat dönemi şiiri ve belli başlı şairleri hakkında bilgi verilir.

Çağdaş Türk Şiiri (3-0) 6:

Şiirde Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Milli Edebiyat Dönemi (1911) etkilerini sürdürmektedir. Bu etkileri sürdüren şairler ve şiirleri üstünde durulacak. Toplumcu Tema ve Söylemi Kullananlar, Kentli İnsanı Özgün ve Bireysel Yönden Eleştirenler, Yeni Denemeler, Dinsel Söyleme ve Öğretiye Yönelenler, Saf Şiir Anlayışı, Garip’e Doğru, Garip, Hisarcılar, Mavi Hareketi, İkinci Yeni, İkinci Yeni Sonrası şeklinde şiir toplulukları ele alınacak ayrıca bağımsız şairler üstünde durulacaktır.

Ağız Çalışmaları I (3-0) 6: 


Anadolu ve Rumeli’de konuşulan ağızların ses, yapı ve söz varlığını dil bilimi yöntemleri dâhilinde öğrencilere kavratılması ve Türkiye Türkçesi ile olan bağlantılarının belirlenmesi. Derste ağız sınıflandırmalarının nasıl yapıldığı; Türkçenin ağızları hakkında genel bilgiler; bir ağız çalışmasının nasıl olması gerektiği; ağız çalışmalarındaki yöntem sorunları; ağız çalışmalarının bugünkü durumu ile Türkiye Türkçesi ve ağızları arasındaki ses ve şekil farklılıkları ele alınır.  
 
 Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I (3-0) 6: 


Halk bilimi kuram ve yöntemlerini kavratılır. Bilimsel bir eserin halk bilimi kuram ve yöntemlerine göre nasıl çalışılacağı; erken dönem halk bilimi kuram ve yöntemlerini, metin merkezli ve bağlam merkezli halk bilimi kuram ve yöntemleri anlatılır. Halk bilimi tarihinde ortaya çıkmış kuramlar, örneklerle açıklanır. Halk Bilimi kuramlarına getirilen eleştiriler, ele alınır. Bu kuramların edebiyat türlerine uygulanabilmesi sağlanır. Bu alanda yapılan tartışmalar incelenir.  

 

 

 II. Yarıyıl

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği II (3-0) 6:

Dersin içeriğinde birinci dönemde öğretilen teorik bilgi ve okumaların uygulanması, pekiştirilmesi için öğrencinin bir örnek (makale, proje) hazırlaması istenerek derste incelenmesi sağlanacaktır.

Osmanlı Türkçesi II (3-0) 6:

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış, Osmanlı tarihi kaynaklarında karşılaşılan yazı çeşitlerinin örneklerle tanıtılması. Bu bağlamda Klasik Osmanlı Türkçesi metinlerinin okutulması. Osmanlı Türkçesinde kelime, kelime grubu ve cümle bilgisinin geliştirilmesi. Osmanlı Türkçesiyle ilgili gramer kurallarının öğrenilmesi. Çeşitli nedenlerden dolayı okunamayan yerleri yorumlayarak okuyabilme yeteneğinin kazandırılması. Dönem boyunca Osmanlı Türkçesi ile yazılmış örnekleriyle divan, mesnevi ve tezkire (Edib Ahmed Yüknekî-Atabetü’l-Hakâ’ik, Yunus Emre Divanı, Âşık Paşa-Garib-nâme, Sinan Paşa-Tazarru-nâme, Lâmiî-Ferhâd ile Şîrîn, Fuzûlî-Divanı, Kınalı-zâde Hasan Çelebi-Tezkiretü’ş-şu’arâ, Şakâiku’n-nu’mâniyye Zeyilleri, Şemseddin Sâmî-Kâmûsü’l-A’lâm) gibi birçok tür ve döneme ait eserin okunup incelenmesi.

 

Eski Türk Edebiyatında Nesir (3-0) 6:

Mensur eser kavramının tartışılması. Eski Türk edebiyatındaki mensur eserlerin öğrenilmesi. Matbu ya da yazma metinler; dil, üslup ve konularına göre incelenip, farklı konularda yazılmış olan eserlerden örnek metinlerin incelenmesi ve tahlili yapılır. Nesir ve çeşitleri hakkında bilgi verir. Divan nesri ve özellikleri; sade, süslü ve orta nesir ele alınır. Dinî metinler; Menkabevî İslâm tarihleri; Halk Hikâyeleri, Destânî eserler; tarihler; biyografik eserler; destani tarihler; Münşeât ve hiciv kitapları; Seyahatnâmeler; Sefâretnâmeler; Ahlâk ve siyaset kitapları ile Resmî yazışma metinlerinden seçilmiş parçaların okunup değerlendirilir. Divan nesri örneklerinin internet ortamında araştırılması ve kütüphaneler ile Türk arşivlerindeki yerleri

El Yazması Kitap Sanatları (3-0) 6:

El yazması bir kitapta bulunan, tezhip, minyatür, hüsn-i hat, cilt, ebru gibi sanatların teorik olarak öğretilmesi; yazı malzemeleri hakkında bilgilerin verilmesi. El yazması kütüphanelerindeki yazma metinleri tanıma, okuyup anlama becerisinin geliştirilmesi. Yazı tiplerini öğrenerek yazma bir metinde kullanılan yazı tipini anlama becerisi. Bu derste, Osmanlı döneminde kullanılan ve Aklâm-ı Sitte olarak da bilinen 6 adet yazı tipi tanıtılacak, örnek metinler gösterilecek, bu metinler üzerinde uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Eski Anadolu Türkçesi II (3-0) 6:

Eski Anadolu Dönemine ait tarihsel sürecin öğrenilmesi ve bunun genel Türkçe içindeki yerini tespit edebilme. Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine kadar Türk dilinde gerçekleşen ses ve şekil değişmelerini ve ortak noktaları tespit edebilme. ve bu döneme ait metinlerin okuma becerisini geliştirilmesi. Metinleri fonetik, morfolojik, semantik, kelime grupları ve cümle açısından değerlendirebilme. Okunan metinleri anlamlandırabilme. Döneme ait söz varlığını zenginleştirebilme. Bu dönemle ilgili kazandığı becerileri eğitim-öğretim sürecinde kullanabilme. Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olabilme.

Karşılaştırmalı Türk Şiveleri II (3-0) 6:

Çağdaş Türk Lehçe ve şivelerinin Türk Dili içerisindeki yeri nedir, tanımlar; Çağdaş Türk Lehçe ve şivelerinin Türk Dili içerisindeki önemini ve dil özelliklerini açıklar; Çağdaş Türk Lehçe ve şivelerinin kökenlerini tespit eder ve örnekler; Çağdaş şivelerle yazılmış eserlerin dil özelliklerini tespit eder; Çağdaş Türk lehçe ve şiveleri metinlerinde morfolojik değişiklikler geçirmiş kelimeleri değerlendirir, tahmin eder. Ayrıca Türkçenin dünya üzerinde ne kadar yaygın bir dil olduğunu kavramalarını ve (karakteristik özelliklerinden yararlanarak) çağdaş Türk şivelerini ve şive gruplarını ayırt edebilmeyi amaçlar. Oğuz grubu Türk şivelerinin karakteristik özellikleri; Kıpçak grubu Türk şivelerinin karakteristik özelileri; Karluk grubu Türk şivelerinin karakteristik özelileri ile bu üç şive grubunun benzeşen ve benzeşmeyen yönlerini örnek metinler üzerinde karşılaştırma çalışmaları yaparak ele alınır.

Eski Türkçe II (3-0) 6:

Eski Türkçe, Orhon Türkçesi (Köktürkçe) ve Uygurca terimlerinin tanımı, kapsamı, dönemin genel özellikleri ele alınır. II. Doğu Türk (Köktürk) Kağanlığı (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafya, devletin siyasi ve idari yapısı, kağanlığı oluşturan topluluklar ve inanç sistemi), Orhon yazıtlarının bulunuşu ve yazıtlarla ilgili çalışmalar incelenir. Eski Türkçe çalışmalarına toplu bakış, genel olarak Eski Türkçe ve Orhon Türkçesine ilişkin kaynaklar araştırılır. Orhon Türkçesi (Köktürkçe) metinleri, yazımda kullanılan alfabe, alfabenin kökeni konusundaki görüşler öğrenilir. Göktürk yazısının yazım özellikleri, Kültegin, Çoyr, Ongin, Tunyukuk yazıtlarından hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri ale alınır. Bu döneme ait bütün Türkolojilerde yapılan çalışma bibliyografyası öğrenilir. Bu döneme ait uygulama çalışmaları yapılır.

Köktürkçenin Sözvarlığı II (3-0) 6:

Türkçenin bilinen ilk yazılı kaynakları olan Orhun YazıtlarıTürk dilinin yaşını belirlemede hareket noktamızı oluşturan önemli belgelerdir. Yazıtlarda kullanılan dil, Türkçenin bengü taşlardan çok daha önce bir yazı diline sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü abidelerdeki yazı dili, düzenli bir yapıya ve ciddi bir söz varlığına sahiptir. Morris Swadesh’in 100 temel kelime listesindeki “ben, ayak, kan, saç, bulut, taş, ateş, büyük, iyi, otur-, uyu-, öldür-” gibi 64 sözcük, Orhun Yazıtları’nda geçmektedir. Bu bağlamda Köktürk Kitabeleri'ndeki söz varlığı (soyut kavramlardaki zenginlik; eş anlamlılık; çok anlamlılık; ileri ögeler: ikilemeler; deyimler; atasözleri; edebi sanatlar; koşutluk) okunan metinler üzerinde ele alınacaktır. Bu yönde yeterli düzeyde bilgi ve tecrübe edinildikten sonra metinler üzerinde çeşitli bireysel inceleme çalışma ve incelemeler yapılacaktır.

Türk Anlam Bilim II (3-0) 6:

Türk dilinin genel anlam bilimi, eş zamanlı ve genel Türk Dili alanı çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Dil çalışmaları ve anlambilim, “gösterge” kavramı; sözcük anlambilimi: kavramlaştırma (anlamlama), kavram ve kavram alanı; yan anlam, benzetme, aktarmalar, deyim aktarması, ad aktarması; çok anlamlılık, eş anlamlılık, ters anlamlılık; eş adlılık, bağlam; bağdaştırma ve alışılmamış bağdaştırma; sözcük anlambiliminde kılınış ve görünüş kavramları; anlam değişmeleri; deyim aktarmaları, ad aktarmaları; çok anlamlılık, eş anlamlılık, ters anlamlılık, eş adlılık, anlam değişmeleri; tümce, tümce anlamı, söz dizimi ve tümce anlamı, tümcede eş anlamlılık, tümcede anlam karşıtlığı (ters anlamlılık) ve Türkçenin tümce anlambilimi konuları ele alınacaktır.            

Azerbaycan Dil ve Edebiyat Aktarmaları II (3-0) 6:

Azerbaycan Türkçesinden, Türkiye Türkçesine dil çalışmaları ile ilgili metinleri aktarabilme becerisini kazanma. Bu bağlamda hikâye, destan, halk edebiyatı ürünleri, şiir, roman gibi farklı yazı türlerinin aktarımı öğretilir.

Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları II (3-0) 6:

Tatar diline ait hikâye, destan, halk şiiri vb. metin örneklerinin Türkiye Türkçesine aktarımı öğretilir. Tiyatro aktarımları gösterilir. Roman aktarımları gösterilir. Makale aktarımları öğretilir.

Derleme Teknikleri II (3-0) 6:

Alan araştırmasına çıkılmadan önce yapılması gereken hazırlıklar hakkında bilgi verilmesi. Alan araştırması yaparken gerekli olan teçhizatların ne olduklarının aktarılması. Doğal gözlemle ilgili uygulama yapılması. Yapay gözlem tekniğiyle uygulama yapılması. Öğrencilere dar kapsamlı ödevler verilerek uygulama üzerinden tartışılması. Verilen ödevlerin birlikte kontrol edilerek eksikliklerin tamamlanması. Öğrencilerin konu ve kaynak kişi seçimlerinin irdelenmesi. Halkbiliminin faaliyet alanları ve mahiyetinin kavranıp kavranmadığının tespiti. Öğrenilen halk bilimi kuramların mahiyetinin anlaşılıp anlaşılmadığının irdelenmesi. Katılımlı gözlem tekniğinin uygulanması. Katılımlı gözlem ve performans teori arasındaki bağın tespiti edilmesi. Öğrencilerle birlikte belirlenen bir alanda derleme yapılması, uygulamalı olarak anlatılması. Teorik ve uygulamalı olarak aktarılan bilgilerin tümünün örnekler üzerinden tartışılması.

Türk Destanları II (3-0) 6:

Türk destanları alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme. Destanlarla ilgili potansiyel çözüm ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme Destanlar alanında bağımsız olarak çalışabilme. Özbek; Uygur; Başkurt; Tatar; Kazak; Kırgız; Türkmen; Azerbaycan; Altay; Hakas; Tuva;  Karaçay-Malkar; Kırım; Karakalpak destan geleneği ve örnekleri ele alınacaktır.

Tanzimat Dönemi Türk Romanı II (3-0) 6:

Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Sami Paşazade Sezai, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım’ın eserlerinin irdelenerek okunması ve bu eserler üzerine inceleme çalışmalarının yapılması.

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Tenkit (3-0) 6:

Tenkit kavramı, mahiyeti eski Türk edebiyatı dönemindeki hali hakkında bilgi verilir. Tanzimat’ta tenkit fikrinin oluşumu ve bunu sağlayan unsurlar hakkında bilgi verilir. Şinasi ve tenkit yazıları hakkında bilgi verilir. Namık Kemal’in tenkit yazıları ve çözümlemeler hakkında bilgi verilir. Namık Kemal’in tenkit yazıları hakkında bilgi verilip ve çözümlemeler yapılır. Ziya Paşa ve ‘Şiir ve İnşa’ makalesi incelenir. Ses Benzeşmeleri hakkında bilgi verilir. Ahmet Midhat Efendi’nin tenkit yazıları, polemikleri hakkında bilgi verilir. Ahmet Midhat Efendi’nin tenkit yazıları, polemikleri hakkında bilgi verilir. Beşir Fuad’ın tenkit yazıları hakkında bilgi verilir. Recâizade Mahmut Ekrem’in tenkit yazıları hakkında bilgi verilir. Recâizade Mahmut Ekrem’İn tenkit yazıları ve Talim-i Edebiyat hakkında bilgi verilir. Muallim Naci ve tenkit yazıları hakkında bilgi verilir. Mizancı Murat’ın tenkit yazıları ve ‘Edebiyatımızın Numune-i İmtisalleri’ hakkında bilgi verilir.

Tanzimat Dönemi Türk Şiiri II (3-0) 6:

Tanzimat dönemi öncesi Türk şiiri hakkında bilgi verilmesi. Tanzimat dönemi Türk şiirinde meydana gelen değişiklik ve yeniliklerin irdelenmesi. Akif Paşa, Sadullah Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci’nin şiirlerinin incelenmesi, önceki ve sonraki dönem ile karşılaştırılması. Konu hakkında detaylı inceleme ödevlerinin verilmesi.

 

Dönem Projesi

 

Dönem projesinin amacı, 2 dönemde alınan farklı derslerden edinilen bilgileri, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunan bir projede birleştirmektir.

 

                                                                                                                                           

T.C.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DERS TANITIM FORMU ve YARIYIL DERS PLANI

 

Dersin Kodu ve Adı:

TDEU-1005 Osmanlı Türkçesi I

 

Bölüm / Anabilim Dalı:

Türk Dili ve Edebiyatı/Genel-Ortak Ders

Yarıyıl

 

Teorik Saati

Uygulama Saati

Toplam Saati

Kredisi

ECTS

Öğretim Dili

Türü:

Zorunlu/

Seçmeli

1

3

0

3

3

6

Türkçe

Seçmeli/Yüksek Lisans

Ön Koşul(lar)

Yok

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARI

Mail  : ramazan.ari@igdir.edu.tr

Web :

Ders Yardımcısı

-

Mail  :

Web :

Gruplar / Sınıflar

 

Dersin Amacı

Başta dersin kendisi olmak üzere öğrencinin bu ders vasıtasıyla lisans öğrenimi boyunca edindiği temel üzerine Türk Dili ve Edebiyatı alanının Arap harfli metinlerindeki söz varlığını yakından tanımasını; nesir diliyle nazım dili arasındaki farklara inebilmesini; klâsik yazı dilinin mecazlı istiareli ifade ve hayallerini zihnen karşılayabilmesini sağlamak.

Dersin Hedefleri

Osmanlı Türkçesi’nin farklı devirlerin yazı üstatlarının metinleri hakkında genel bir bilgi tazelemesi ve bakış açısına sahip olur. Arap harfli Türkçe metinlere belirli bir gramer disiplininin sistematiği ile yaklaşmanın ve onlara analitik olarak hâkim olmanın muhtelif uygulamalarını örneklerle tanır. Osmanlı Türkçesi metinlerine nüfuz etmede temel bilgi ve becerisini tazeleyerek geliştirme yetisi kazandıktan sonra bunlardan özgün ve sentetik bilgi üretir. Genel olarak Osmanlı Türkçesi metinleri hakkında bilgi ve davranış düzeyinde genel bir birikim edinir.                                                

Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri

 

1.Osmanlı Türkçesi’nin farklı devirlerin yazı üstadlarının metinleri hakkında genel bir bilgi tazelemesi ve bakış açısına sahip olur.                             

2.Arap harfli Türkçe metinlere belirli bir gramer disiplininin sistematiği ile yaklaşmanın ve onlara analitik olarak hâkim olmanın muhtelif uygulamalarını örneklerle tanır.                   

3.Osmanlı Türkçesi metinlerine nüfuz etmede temel bilgi ve becerisini tazeleyerek geliştirme yetisi kazandıktan sonra bunlardan özgün ve sentetik bilgi üretir;                  

4.Genel olarak Osmanlı Türkçesi metinleri hakkında bilgi ve davranış düzeyinde genel bir birikim edinir.                                                       

 

 

 

Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları

 

 

 

Faruk K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi I(Giriş)-II (Metinler)-III (Gramer).         

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım I-II.

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir.

Dersin İşleniş Yöntemi

 

Sözlü anlatım, metin okumaları, görsel medya, slayt yöntemi, gurup çalışması

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

 

Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz

Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

1. Ara Sınavı

X

40

2. Ara Sınavı

 

 

3. Ara Sınavı

 

 

4. Ara Sınavı

 

 

5. Ara Sınavı

 

 

Grup Çalışması

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

60

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Ders konularının yararlanılacak eserlerin genel tanıtımı ve içeriğe genel bakış

2

Tevfik Fikret’ten metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

3

Cenâb Şehabeddin’den metinler, okuma/ okutma ve metnin gramatikal tahlili

4

Muallim Nâcî’den metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

5

Abdülhak Hâmid’den metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

6

Recâîzâde Mahmud Ekrem’den metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

7

Ziya Paşa’dan metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

8

Ara Sınav

9

Nâmık Kemâl’den metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

10

Şinâsî’den metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

11

Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed’den metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

12

Evliya Çelebi’den metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

13

Fuzûlî’den metinler, okuma/okutma ve metnin gramatikal tahlili

14

Final Sınavı

Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi

Program Kazanımları

Dersin Katkısı

Hiç Yok

Kısmen

Tam Katkı

1

Osmanlı Türkçesi’nin farklı devirlerin yazı üstatlarının metinleri hakkında genel bir bilgi tazelemesi ve bakış açısına sahip olur.

 

 

 

X

2

 

Arap harfli Türkçe metinlere belirli bir gramer disiplininin sistematiği ile yaklaşmanın ve onlara analitik olarak hâkim olmanın muhtelif uygulamalarını örneklerle tanır.

 

 

 

X

3

 

Osmanlı Türkçesi metinlerine nüfuz etmede temel bilgi ve becerisini tazeleyerek geliştirme yetisi kazandıktan sonra bunlardan özgün ve sentetik bilgi üretir;

 

 

 

X

4

 

Genel olarak Osmanlı Türkçesi metinleri hakkında bilgi ve davranış düzeyinde genel bir birikim edinir.

 

 

X

                         

 

 

Dersin Kodu ve Adı:

TDEU-1011 Metin Şerhi

 

Bölüm / Anabilim Dalı :

Türk Dili ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı

Yarıyıl

 

Teorik Saati

Uygulama Saati

Toplam Saati

Kredisi

ECTS

Öğretim Dili

Türü:

Zorunlu/

Seçmeli

1

3

0

3

3

6

Türkçe

Seçmeli/Yüksek Lisans

Ön Koşul(lar)

  • Yok

Öğretim Elemanı

Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU

Mail  :murat.karavelioglu@igdir.edu.tr

Web :

Ders Yardımcısı

-

Mail  :

Web :

Gruplar / Sınıflar

 

Dersin Amacı

Klasik Türk edebiyatı metinlerinden beyit, gazel ve kasîde şerhi çalışmaları yapmak suretiyle metinleri anlayıp yorumlayabilmek için gerekli birikimi kazandırmaktır.

Dersin Hedefleri

Seçilen Arap harfli Türkçe metinleri çözümleyebilme. Seçilen metinleri okuyabilme. Seçilen metinleri Latin harflerine aktarma. Seçilen Arap harfli Türkçe metinleri günümüz Türkçesine çevirebilme. Seçilen Metinleri kurallı cümleler haline getirme. Seçilen metinleri günümüz Türkçesiyle açıklama. Seçilen metinleri estetik yönüyle değerlendirebilme. Manzum metinlerin özelliklerini sıralama. Mensur metinlerin özelliklerini sıralama.

Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri

 

1. Seçilen Arap harfli Türkçe metinleri çözümleyebilecektir.

2. Seçilen metinleri okur. Seçilen metinleri Latin harflerine aktarır.

3. Seçilen Arap harfli Türkçe metinleri günümüz Türkçesine çevirebilecektir.

4. Seçilen Metinleri kurallı cümleler haline getirir.

5. Seçilen metinleri günümüz Türkçesiyle açıklar.

6. Seçilen metinleri estetik yönüyle değerlendirebilecektir.

7. Manzum metinlerin özelliklerini sıralar. Mensur metinlerin özelliklerini sıralar.

 

 

 

Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları

 

 

 

Ali Alparslan, "Gazel Şerhi Örnekleri", TDl., nr.415-417 (1986), s.243-259.

A. N. Tarlan, Metinler Şerhine Dair, Edebiyat Meseleleri, İst. 1981, s.191-204.

Mine Mengi, Metin şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine, Dergâh, Kasım1997.

Hakan Yekbaş, Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şarihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları,Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s. 189-217.

Kortantamer, Tunca (1994), Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi, Ege Üni. Edebiyat Fak. TDE Araştırmaları Dergisi, 8: 1-10.

Saraç, M. A. Yekta (2006), Şerhler, Türk Edebiyatı Tarihi, Komisyon, İstanbul.

Dersin İşleniş Yöntemi

 

Sözlü anlatım, görsel medya, slayt yöntemi, özet sunumları

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

 

Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz

Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

1. Ara Sınavı

X

50

2. Ara Sınavı

 

 

3. Ara Sınavı

 

 

4. Ara Sınavı

 

 

5. Ara Sınavı

 

 

Grup Çalışması

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

50

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Şerh, şarih ve şerh yöntemleri

2

Ahmed Paşa: Gazel ve Yorumlama

3

Ahmed Paşa: Gazel ve Yorumlama

4

Ahmed Paşa: Gazel ve Yorumlama

5

Baki: Gazel ve yorumlama

6

Baki: Gazel ve yorumlama

7

Baki: Gazel ve yorumlama

8

Vize Sınavı

9

Fuzuli: Gazel ve Yorumlama

10

Fuzuli: Gazel ve Yorumlama

11

Nedim: Gazel ve yorumlama

12

Şeyh Galip: Gazel ve yorumlama

13

Şeyh Galip: Gazel ve yorumlama

14

Final Sınavı

Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi

Program Kazanımları

Dersin Katkısı

Hiç Yok

Kısmen

Tam Katkı

1

Seçilen Arap harfli Türkçe metinleri çözümleyebilecektir.

 

 

 

X

2

 

Seçilen metinleri okur. Seçilen metinleri Latin harflerine aktarır.

 

 

X

3

 

Seçilen Arap harfli Türkçe metinleri günümüz Türkçesine çevirebilecektir.

 

 

X

4

 

Seçilen Metinleri kurallı cümleler haline getirir.

 

 

X

5

 

Seçilen metinleri günümüz Türkçesiyle açıklar.

 

 

X

6

 

Seçilen metinleri estetik yönüyle değerlendirebilecektir.

 

 

X

7

 

Manzum metinlerin özelliklerini sıralar. Mensur metinlerin özelliklerini sıralar.

 

 

X

                         

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı:

TDEU-1043 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları

 

Bölüm / Anabilim Dalı :

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Yarıyıl

 

Teorik Saati

Uygulama Saati

Toplam Saati

Kredisi

ECTS

Öğretim Dili

Türü:

Zorunlu/

Seçmeli

1

3

0

3

3

6

Türkçe

Seçmeli/Yüksek Lisans

Ön Koşul(lar)

Yok

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Derya KARACA

Mail  : derya.aksoy @igdir.edu.tr

Web :

Ders Yardımcısı

-

Mail  :

Web :

Gruplar / Sınıflar

 

Dersin Amacı

Klasik Türk Edebiyatının kaynaklarını tanımak, Klasik Türk edebiyatından örnek beyitler yardımıyla bu kaynakları öğrenmek

Dersin Hedefleri

Klasik Türk Edebiyatı’nın kaynaklarını tanıma

Klasik Türk Edebiyatı’nın kaynaklarını metinler üzerinde uygulamalı bir şekilde görmek.

Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri

 

1. Eski Türk edebiyatı kaynakları hakkında genel bilgiyi öğrenir.

2. Klasik Türk Edebiyatı’nın kaynaklarını tanır.

3. Klasik Türk Edebiyatı’nın kaynaklarını metinler üzerinde bulur.

 

 

 

Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları

 

 

 

ANDREWS, Walter G. (2008), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, çev. Tansel Güney, İstanbul: İletişim Yay.

CANIM, Rıdvan (2016), Divan Edebiyatının Kaynakları, İstanbul: Akıl-Fikir Yay.

LEVEND, Agâh Sırrı (2015), Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergâh Yay.

LEVEND, Agâh Sırrı (2017), Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul: Dergâh Yay.

ŞENTÜRK, Ahmet Atillâ (2014), Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul: YKY

ÜSTÜNER, Kaplan (2014), Tasavvuf ve Klasik Şiirimiz, Ankara: Akçağ Yay.

 

Dersin İşleniş Yöntemi

 

Sözlü anlatım, görsel medya, slayt yöntemi, özet sunumları

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

 

Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz

Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

1. Ara Sınavı

X

30

2. Ara Sınavı

 

 

3. Ara Sınavı

 

 

4. Ara Sınavı

 

 

5. Ara Sınavı

 

 

Grup Çalışması

X

20

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

50

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Genel içeriğin ve dersin tanıtılması, kaynak kitaplar hakkında bilgilendirme

2

Klasik Türk Edebiyatının kaynakları hakkında genel değerlendirme ve teorik bilgi.

3

Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Kuran

4

Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Hadis

5

Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Tasavvuf, felsefe (felsefe tarihi-ontoloji-metafizik), Mitoloji

6

Klasik Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Tarih ve Coğrafya

7

Klasik Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Dinler tarihi-Milletler Tarihi

8

Klasik Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Edebiyat Tarihi

9

Klasik Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Tıp ve Matematik

10

Klasik Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Bezm-Rezm ve Spor

11

Klasik Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Hukuk ve Fıkıh

12

Klasik Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Hukuk ve Fıkıh

13

Klasik Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Gündelik hayat-Atasözleri

14

Klasik Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Gündelik hayat-Atasözleri

Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi

Program Kazanımları

Dersin Katkısı

Hiç Yok

Kısmen

Tam Katkı

1

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları hakkında genel olmakla birlikte bilinçli bir bilgi tazelemesi ve yeni ufuklara sahip olur.

 

 

X

2

 

Eski Türk Edebiyatına ilişkin araştırma ve inceleme konularında akademik problemlere belirli bir disiplin sistematiği ile yaklaşmanın ve onlara analitik olarak hâkim olmanın yolunu tanır.

 

 

 

X

3

 

Klâsik metinlere nüfuz etmede kaynaklar bakımından temel bilgi ve becerisini geliştirme yetisi kazanıp bunlardan özgün ve sentetik bilgi üretir.

 

 

 

X

4

 

Genel olarak Eski Türk Edebiyatının Kaynakları hakkında bilgi ve davranış düzeyinde bir birikim edinir.

 

 

X

 

 

Dersin Kodu ve Adı:

TDEU-1031 Derleme Teknikleri I

 

Bölüm / Anabilim Dalı :

Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Halk Edebiyatı

 

Yarıyıl

 

Teorik Saati

Uygulama Saati

Toplam Saati

Kredisi

ECTS

Öğretim Dili

Türü:

Zorunlu/

Seçmeli

1

3

0

3

3

6

Türkçe

Seçmeli/Yüksek Lisans

Ön Koşul(lar)

  • Yok

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI

Mail  :ismail.abali@igdir.edu.tr

Web :

Ders Yardımcısı

-

Mail  :

Web :

Gruplar / Sınıflar

 

Dersin Amacı

Halkbiliminin tanımı, içeriği ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi.

Dersin Hedefleri

Halk biliminin tarihçesi, içeriği, kültür ve edebiyat alanındaki önemi hakkında bilgi vermek, derleme yöntemlerini kavratmak.

Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri

 

Öğrenciler halk ve halk bilimi kavramlarını tanımlayabilme.

Halk bilimi kuramlarını yorumlayabilme.

Türkiye ve Avrupa’daki halk bilimi araştırmaları tarihini araştırabilme.

Gözlem, görüşme ve anket yöntemlerini kavrayabilme.

Alanda derleme yöntemlerini uygulayabilme.

Halk bilimi kuramlarını araştırabilme.

 

 

 

Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları

 

 

 

Kenneth, S.Goldsteın.,1977, Sahada Folklor Derleme Metotları, ss. 128, Başbakanlık Basımevi, Ankara.

Sakaoğlu, Saim., 1988, Sahada Derleme Metotları, Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum.

Çobanoğlu, Özkul, 1999, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, ss. 345, Akçağ Yayınları, Ankara.

Dersin İşleniş Yöntemi

 

Sözlü anlatım, görsel medya, slayt yöntemi, özet sunumları

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

 

Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz

Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

1. Ara Sınavı

X

40

2. Ara Sınavı

 

 

3. Ara Sınavı

 

 

4. Ara Sınavı

 

 

5. Ara Sınavı

 

 

Grup Çalışması

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

60

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Halkbiliminin tanımı. İçeriği ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi.   

2

Halkbiliminin tarihçesi.           

3

Günümüz halkbilimi kuramları.           

4

Türk halkbiliminin belli başlı kaynakları, yayınlar, kuruluşlar.              

5

Halkbiliminde alan araştırması kavramı ve önemi.

6

Türk folkloru hakkında yapılan ilk derlemeler, derleme konusundaki görüşler.

7

Derlemenin planlama ve hazırlık aşaması.

8

Ara Sınav

9

Sahaya çıkmadan önce yapılacak hazırlıklar.    

10

Kaynak kişilerle bağlantı kurulması.                           

11

Gözlem yoluyla derleme yöntemleri.

12

Folklorik olayların ortam bakımından çeşitleri.

13

Görüşme (mülakat) yoluyla derleme yöntemleri.          

14

Final Sınavı

Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi

Program Kazanımları

Dersin Katkısı

Hiç Yok

Kısmen

Tam Katkı

1

Öğrenciler halk ve halk bilimi kavramlarını tanımlayabilme.

 

 

X

2

 

Halk bilimi kuramlarını yorumlayabilme.

 

 

X

3

Türkiye ve Avrupa’daki halk bilimi araştırmaları tarihini araştırabilme.

 

 

X

4

Gözlem, görüşme ve anket yöntemlerini kavrayabilme.

 

 

X

5

Alanda derleme yöntemlerini uygulayabilme.

 

 

X

6

Halk bilimi kuramlarını araştırabilme.

 

 

X

 

 

Dersin Kodu ve Adı:

TDEU-1045 Çağdaş Türk Şiiri

Bölüm / Anabilim Dalı :

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı

Yarıyıl

 

Teorik Saati

Uygulama Saati

Toplam Saati

Kredisi

ECTS

Öğretim Dili

Türü:

Zorunlu/

Seçmeli

1

3

0

3

3

6

Türkçe

Seçmeli/Yüksek Lisans

Ön Koşul(lar)

Yok

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Nusret YILMAZ

Mail  : nusret.yilmaz@igdir.edu.tr

Web :

Ders Yardımcısı

-

Mail  :

Web :

Gruplar / Sınıflar

 

Dersin Amacı

20.yy’da Modern Türk Şiirinin geldiği noktayı öğrenciye göstermek

Dersin Hedefleri

Çağdaş Türk şiirine çözümlemeli bakabilir.

Milli Edebiyat dönemi edebiyat akımlarını öğrenir ve yorumlar.

Çağdaş Türk şairlerinin eserlerini inceler ve yorumlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri

 

Şiirde Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Milli Edebiyat Dönemi (1911) etkilerini sürdürmektedir. Bu etkileri sürdüren şairler ve şiirleri üstünde durulacak. Toplumcu Tema ve Söylemi Kullananlar, Kentli İnsanı Özgün ve Bireysel Yönden Eleştirenler, Yeni Denemeler, Dinsel Söyleme ve Öğretiye Yönelenler, Saf Şiir Anlayışı, Garip’e Doğru, Garip, Hisarcılar, Mavi Hareketi, İkinci Yeni, İkinci Yeni Sonrası şeklinde şiir toplulukları ele alınacak ayrıca bağımsız şairler üstünde durulacaktır.

 

 

 

Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları

 

 

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Ankara 1998.

Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1996.

Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.

Ahmet Necdet, Modern Türk Şiiri: Yönelimler, Tanıklıklar, Örnekler, Broy Yayınları, İstanbul 1993.

Ebubekir Eroğlu, Modern Türk Şiirinin Doğası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1993.

Ramis Dara, Kırık Anfora/Şiir Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998.

Hasan Bülent Kahraman, Türk Şiiri/Modernizim/Şiir, Büke Yayınları, İstanbul 2000.

Dersin İşleniş Yöntemi

 

Sözlü anlatım, görsel medya, slayt yöntemi, özet sunumları

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

 

Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz

Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

1. Ara Sınavı

X

30

2. Ara Sınavı

 

 

3. Ara Sınavı

 

 

4. Ara Sınavı

 

 

5. Ara Sınavı

 

 

Grup Çalışması

X

20

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

50

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

1923'ten günümüze edebiyatın arka planı, toplumsal yapı, toplumsal yapıda görülen sosyal ve siyasal değişiklikler anlatılacaktır.       

2

Modern Türk şiirinin kurucuları Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in şiiri hakkında kısa bilgi verildikten sonra, 1923'te hala ürün vermeye devam eden eski şairlere değinilecektir.

3

"Memleket Edebiyatı", "İnkılap edebiyatı" gibi adlarla anılan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından neredeyse 1940'lı yıllara kadar devam eden dönemde şiir ele alınacaktır.

4

Öz şiir anlayışı, Yedi Meşaleciler işlenecektir. 

5

Nazım Hikmet ve toplumcu şiir, tasfiye hareketi incelenecektir.

6

Garip (I.yeni) incelenecektir.

7

Garip hareketinin dışında kalanlar ele alınacaktır.

8

Ara Sınav

9

Hisar Topluluğu incelenecektir.

10

Mavi Grubu incelenecektir

11

II. Yeni şiir topluluğu incelenecektir

12

II. Yeni şiir topluluğu incelenecektir

13

II.Yeni ve sonrası şiirimiz incelenecektir.

14

Final Sınavı

Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi

Program Kazanımları

Dersin Katkısı

Hiç Yok

Kısmen

Tam Katkı

1

Çağdaş Türk şiirine çözümlemeli bakabilir.

 

 

X

2

 

Milli Edebiyat dönemi edebiyat akımlarını öğrenir ve yorumlar.

 

 

X

3

 

Çağdaş Türk şairlerinin eserlerini inceler ve yorumlar.

 

 

X

                         

 

 

Dersin Kodu ve Adı:

TDEU-1003 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği I

 

Bölüm / Anabilim Dalı :

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Yarıyıl

 

Teorik Saati

Uygulama Saati

Toplam Saati

Kredisi

ECTS

Öğretim Dili

Türü:

Zorunlu/

Seçmeli

1

3

0

3

3

6

Türkçe

Zorunlu/Yüksek Lisans

Ön Koşul(lar)

  • Yok

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK

Mail  :abdulhakim.tugluk@igdir.edu.tr

Web :

Ders Yardımcısı

-

Mail  :

Web :

Gruplar / Sınıflar

 

Dersin Amacı

Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri, bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek

Dersin Hedefleri

 


Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri

 

1. Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir.

2. Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenir.

3. Bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi yapabilir.

4. Araştırma raporu hazırlamayı öğrenir.

5. Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir

 

 

 

Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları

 

 

 

1-Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014 2- Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, “Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar”, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK Matbaası, 2002

3- Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri

Dersin İşleniş Yöntemi

 

Sözlü anlatım, görsel medya, slayt yöntemi, özet sunumları

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

 

Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz

Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

1. Ara Sınavı

X

30

2. Ara Sınavı

 

 

3. Ara Sınavı

 

 

4. Ara Sınavı

 

 

5. Ara Sınavı

 

 

Grup Çalışması

X

20

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

50

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Genel içeriğin ve dersin tanıtılması

2

Etik Ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler

3

Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi

4

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

5

Bilimsel Araştırmada Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar

6

Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları

7

Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri

8

Ara Sınav

9

Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu İlgili Kaynaklar

10

Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları

11

Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama

12

Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları

13

Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler

14

Final Sınavı

Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi

Program Kazanımları

Dersin Katkısı

Hiç Yok

Kısmen

Tam Katkı

1

Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme

 

 

X

2

 

Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme

 

 

 

X

3

 

Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme

 

 

 

X

4

 

Literatür tarayabilme ve atıflayabilme

 

 

 

X

5

 

Veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenebilme

 

 

 

X

6

 

Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygulayabilme

 

 

 

X

7

 

Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme

 

 

 

X

 

 

Dersin Kodu ve Adı:

TDEU-1017 Adbilim I

 

Bölüm / Anabilim Dalı:

Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Dili

Yarıyıl

 

Teorik Saati

Uygulama Saati

Toplam Saati

Kredisi

ECTS

Öğretim Dili

Türü:

Zorunlu/

Seçmeli

1

3

0

3

3

6

Türkçe

Seçmeli/Yüksek Lisans

Ön Koşul(lar)

Yok

Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ

Mail  :nesrın.gulludag@igdir.edu.tr

Web :

Ders Yardımcısı

-

Mail  :

Web :

Gruplar / Sınıflar

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı dilbilimin leksikoloji ve semantik alanlarıyla yakın ilişki içinde olan adbilimi (onomastik)’nin dilbilimi içindeki yerini, ilgi alanlarını, çalışma yöntemlerini öğretmek; Türkiye’de ve Türk dünyasında şimdiye kadar yapılan çalışmaları tanıtmak; öğrencileri bu alanda yapılacak çalışmalara hazırlamak ve teşvik etmektir.

Dersin Hedefleri

 Dilbilim içinde adbilim (onomastik)in yerini kavranması. Adbilimin ilgilendiği konuların anlaşılması. Türk adbiliminin çeşitli alanlarında lehçeler arası karşılaştırmalı, art ve eş zamanlı yöntemlerle özgün çalışma planları hazırlayabilme. Türk adbilimi alanında yapılabilecek çalışmalarda uygulanacak yöntemlerin anlaşılması. Türk Adbilimin durumunun ve yapılan çalışmaları görüp kavranılması.

Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri

 

1) Dilbilim içinde adbilim (onomastik)in yerini kavrayabilme.

2) Adbilimin ilgilendiği konuları anlayabilme.

3) Türk adbiliminin çeşitli alanlarında lehçeler arası karşılaştırmalı, art ve eş zamanlı yöntemlerle özgün çalışma planları hazırlayabilme.

4) Türk adbilimi alanında yapılabilecek çalışmalarda uygulanacak yöntemleri anlayabilme.

5) Türk Adbilimin durumu, yapılan çalışmaları görüp kavrayabilme.

 

 

 

Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları

 

 

 

Abdrahmanov, A. (1959). Kazkstannıŋ Jer-su Attarı. Almatı : Kazak SSR Gılım Akademiyası. Acaroğlu, M. T. (1988).

Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Ankara: TDK. İsayev, D. (1977).

Türk Ad Bilimi I, Giriş, Ankara, TDK. Sattarov, G. F. (1973).

Tataristan ASSR’nıŋ Antropo-toponimnarı. Kazan: Kazan Üniversiteti Neşriyatı. Umar, B. (1993).

Türkiye’deki Tarihsel Adlar. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Dersin İşleniş Yöntemi

 

Sözlü anlatım, görsel medya, slayt yöntemi, özet sunumları

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

 

Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz

Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

1. Ara Sınavı

X

30

2. Ara Sınavı

 

 

3. Ara Sınavı

 

 

4. Ara Sınavı

 

 

5. Ara Sınavı

 

 

Grup Çalışması

X

20

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

50

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Derse giriş, dersin işlenişiyle ilgili bilgiler ve kaynakların tanıtılması. Adbiliminin genel dilbilim içindeki yeri, önemi ve ilgi alanları

2

Adbiliminin Türkiyedeki durumu; Türkiyede yapılan çalışmalar, eksiklikler.

3

Yeradıbilimi (Toponimi)nin anlamı, ilgi alanı, Türkiye’de ve Türk cumhuriyetlerinde yapılan çalışmalar

4

Bir adbilimi çalışması örneği olarak toponimi çalışması için hazırlanmış bir tez çalışma planının tanıtılması ve plan üzerinden yapılması gerekenlerin tartışılması

5

Antroponimi (kişi adı bilimi), dalları ve bu alanda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar

6

Etnonimi (soy-sop adı bilimi) nadir? Türkoloji çalışmaları için önemi ve bu alanda yapılan çalışmalar, yapılması gerekenler.

7

Öğrencilerin adbilim alanında yapmış oldukları planların sınıf içinde değerlendirilmesi

8

Ara Sınav

9

Adbilimin daha az bilinen diğer alanlarıyla ilgili düşünce ve görüşler.

10

Bunlardan fitonomi (bitki adı bilimi) alanında yapılan ve yapılması gereken çalışmalar.

11

Zoonimi (hayvan adı bilimi) alanı, yapılanlar yapılması gerekenler. Bu alanda yapılacak mukayeseli çalışmaların önemi.

12

Adbilimin diğer alanları, yapılanlar ve yapılması gerekenler.

13

Yıl içinde verilen ödevlerin sınıf içinde değerlendirilmesi.

14

Final Sınavı

Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi

Program Kazanımları

Dersin Katkısı

Hiç Yok

Kısmen

Tam Katkı

1

Dilbilim içinde adbilim (onomastik)in yerini kavrayabilme.

 

 

X

2

 

Adbilimin ilgilendiği konuları anlayabilme.

 

 

X

3

 

Türk adbiliminin çeşitli alanlarında lehçeler arası karşılaştırmalı, art ve eş zamanlı yöntemlerle özgün çalışma planları hazırlayabilme.

 

 

 

X

4

 

Türk adbilimi alanında yapılabilecek çalışmalarda uygulanacak yöntemleri anlayabilme.

 

 

 

X

5

 

Türk Adbilimin durumu, yapılan çalışmaları görüp kavrayabilme.

 

 

X

 

IGDIR UNIVERSITY

POSTGRADUATE EDUCATION INSTITUTE

COURSE INTRODUCTION FORM AND SEMESTER COURSE PLAN

 

Course Code and Name:

TDEU-1005 Ottoman Turkish I

 

Department / Department of :

Turkish Language and Literature/ General-Common course

 

Semester

 

Theoretic Hour

Practice Hour

Total

 Hour

Credits

ECTS

Language of Instruction

Type:

Compulsory/

Elective

 

1

 

3

0

3

3

6

Turkish

Selective / Master

 

Prerequisite (s)

No

 

Instructor

Asist. Prof. Dr. Ramazan ARI

Mail  : ramazan.ari@igdir.edu.tr

Web :

 

Course Assistant

 

Mail  :

Web :

 

Groups / Classes

 

 

Course Aim

To teach students how to recognize Arabic elements in texts, to understand the differences between prose and verse, and to create the images of metaphors in their minds.

 

Course Goals

Acquire information and perspective about the texts written by masters from different periods of Ottoman Turkish. Get acquainted with the means of approaching to Turkish texts written in Arabic letters with a certain grammatical discipline and related applications through examples. After acquiring basic information and skills in penetrating texts written in Ottoman Turkish, they can produce original and synthetic information from them. Become knowledgeable about texts written in Ottoman Turkish in general.                    

 

 

Course Learning Outs  and Proficiencies

 

1- Acquire information and perspective about the texts written by masters from different periods of Ottoman Turkish.                

2- Get acquainted with the means of approaching to Turkish texts written in Arabic letters with a certain grammatical discipline and related applications through examples.

3- After acquiring basic information and skills in penetrating texts written in Ottoman Turkish, they can produce original and synthetic information from them.          

4- Become knowledgeable about texts written in Ottoman Turkish in general.   

 

 

 

 

Course Basic and Auxiliary Contexts

 

 

 

Faruk K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi I(Giriş)-II (Metinler)-III (Gramer).

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım I-II.    

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir.

 

Methods of Giving Lecture

Oral presentation, text readings visual media, slayt, discussion, team works.

 

 

 

 

 

Assessment Criteria

 

 

 

 

If Avaible, to Sign (x)

General Average Percentage (%) Rate

 

1. Quiz

X

40

 

2. Quiz

 

 

 

3. Quiz

 

 

 

4. Quiz

 

 

 

5. Quiz

 

 

 

Oral Examination

 

 

 

Practice Examination  (Laboratory,  Project etc.)

 

 

 

Final Examination

X

60

 

Semester Course Plan

 

Week

Subjects

 

1

 Introduction to course materials and content

 

2

Texts from Tevfik Fikret, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

3

Texts from Cenâb Şehabeddin, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

4

Texts from Muallim Nâcî, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

5

Texts from Abdülhak Hâmid, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

6

Texts from Recâîzâde Mahmud Ekrem, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

7

Texts from Ziya Paşa, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

8

Mid-term Exam

 

9

Texts from Nâmık Kemâl, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

10

Texts from Şinâsî, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

11

Texts from Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

12

Texts from Evliya Çelebi, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

13

 Texts from Fuzûlî, reading and getting to read and grammatical analysis of texts

 

14

Final Exam

 

Relations with Course Department Advantages

Programme Advantages

Course Contribution

None

Partially

Full Contribution

1

 

Acquire information and perspective about the texts written by masters from different periods of Ottoman Turkish.              

 

 

 

X

2

 

Get acquainted with the means of approaching to Turkish texts written in Arabic letters with a certain grammatical discipline and related applications through examples.

 

 

 

X

3

 

After acquiring basic information and skills in penetrating texts written in Ottoman Turkish, they can produce original and synthetic information from them.  

 

 

 

X

4

 

Become knowledgeable about texts written in Ottoman Turkish in general

 

 

X

 

 

Course Code and Name:

TDEU-1011 Text Commentary

 

Department / Department of :

Turkish Language and Literature/ Old Turkish Literature

 

Semester

 

Theoretic Hour

Practice Hour

Total

 Hour

Credits

ECTS

Language of Instruction

Type:

Compulsory/

Elective

 

1

 

3

0

3

3

6

Turkish

Selective / Master

 

Prerequisite (s)

No

 

Instructor

Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU

Mail  : murat.karavelioglu@igdir.edu.tr

Web :

 

Course Assistant

 

Mail  :

Web :

 

Groups / Classes

 

 

Course Aim

To gain the required experience in order to understand and interpret texts by the way of make statement from classical Turkish literature text s such as couplet, ghazel, kasida.C

 

Course Goals

Analyse the Turkish texts written in Arabic lettersreads the texts. Can transcribe the texts to the Latin letters. Translate the Turkish texts written in Arabic letters to the modern Turkish. Makes the texts in regular forms. Explains the texts in modern Turkish. Evaluate the texts with regard to aesthetics. Lists the characteristics of the poetic texts. Arranges the characteristics of the prose.

 

Course Learning Outs  and Proficiencies

 

1-Analyse the Turkish texts written in Arabic lettersreads the texts.

2-Can transcribe the texts to the Latin letters.

3-Translate the Turkish texts written in Arabic letters to the modern Turkish.

4-Makes the texts in regular forms.

5-Explains the texts in modern Turkish.

6-Evaluate the texts with regard to aesthetics.

7-Lists the characteristics of the poetic texts. Arranges the characteristics of the prose.

 

 

 

 

Course Basic and Auxiliary Contexts

 

 

 

Ali Alparslan, "Gazel Şerhi Örnekleri", TDl., nr.415-417 (1986), s.243-259.

A. N. Tarlan, Metinler Şerhine Dair, Edebiyat Meseleleri, İst. 1981, s.191-204.

Mine Mengi, Metin şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine, Dergâh, Kasım1997.

Hakan Yekbaş, Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şarihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s. 189-217

Kortantamer, Tunca (1994), Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi, Ege Üni. Edebiyat Fak. TDE Araştırmaları Dergisi, 8: 1-10.

Saraç, M. A. Yekta (2006), Şerhler, Türk Edebiyatı Tarihi, Komisyon, İstanbul.

 

Methods of Giving Lecture

Oral presentation, visual media, slayt, discussion

 

 

 

 

 

Assessment Criteria

 

 

 

 

If Avaible, to Sign (x)

General Average Percentage (%) Rate

 

1. Quiz

         X

50

 

2. Quiz

 

 

 

3. Quiz

 

 

 

4. Quiz

 

 

 

5. Quiz

 

 

 

Oral Examination

 

 

 

Practice Examination  (Laboratory,  Project etc.)

 

 

 

Final Examination

X

50

 

Semester Course Plan

 

Week

Subjects

 

1

"Şerh", "Şârih" and şerh's metods

 

2

Ahmed Paşa: Lyric poem and explication

 

3

Ahmed Paşa: Lyric poem and explication

 

4

Ahmed Paşa: Lyric poem and explication

 

5

Baki: Lyric poem and explication

 

6

Baki: Lyric poem and explication

 

7

Baki: Lyric poem and explication

 

8

Mid-term Exam

 

9

Fuzuli: Lyric poem and explication

 

10

Fuzuli: Lyric poem and explication

 

11

Nedim: Lyric poem and explication

 

12

Şeyh Galip: Lyric poem and explication

 

13

Şeyh Galip: Lyric poem and explication

 

14

Final Exam

 

Relations with Course Department Advantages

Programme Advantages

Course Contribution

None

Partially

Full Contribution

1

 

Analyse the Turkish texts written in Arabic lettersreads the texts.

 

 

 

X

2

 

Can transcribe the texts to the Latin letters.

 

 

 

X

3

 

Translate the Turkish texts written in Arabic letters to the modern Turkish.

 

 

 

X

4

 

Makes the texts in regular forms.

 

 

 

X

5

 

Explains the texts in modern Turkish.

 

 

 

X

6

 

Evaluate the texts with regard to aesthetics.

 

 

 

X

7

 

Lists the characteristics of the poetic texts. Arranges the characteristics of the prose.

 

 

X

 

 

Course Code and Name:

TDEU-1043 Resources of Old Turkish Literature

 

Department / Department of :

Turkish Language and Literature / Old Turkish Literature

 

Semester

 

Theoretic Hour

Practice Hour

Total

 Hour

Credits

ECTS

Language of Instruction

Type:

Compulsory/

Elective

 

1

 

3

0

3

3

6

Turkish

Selective / Master

 

Prerequisite (s)

No

 

Instructor

Asist. Prof. Dr. Derya KARACA

Mail  : derya.aksoy@igdir.edu.tr

Web :

 

Course Assistant

-

Mail  :

Web :

 

Groups / Classes

 

 

Course Aim

To know the resources of Classical Turkish Literature, to learn these sources with the help of example couplets from Classical Turkish Literature.

 

Course Goals

 To know the resources of Classical Turkish Literature.

 To see the resources of Classical Turkish Literature on texts in a practical way.

 

Course Learning Outs  and Proficiencies

 

1.Former general information about Turkish literature stems learn.

2. Recognizes the sources of Classical Turkish Literature.

3. Finds the sources of Classical Turkish Literature on texts.

 

 

 

 

Course Basic and Auxiliary Contexts

 

 

 

ANDREWS, Walter G. (2008), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, çev. Tansel Güney, İstanbul: İletişim Yay.

CANIM, Rıdvan (2016), Divan Edebiyatının Kaynakları, İstanbul: Akıl-Fikir Yay.

LEVEND, Agâh Sırrı (2015), Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergâh Yay.

LEVEND, Agâh Sırrı (2017), Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul: Dergâh Yay.

ŞENTÜRK, Ahmet Atillâ (2014), Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul: YKY

ÜSTÜNER, Kaplan (2014), Tasavvuf ve Klasik Şiirimiz, Ankara: Akçağ Yay.

 

 

Methods of Giving Lecture

Oral presentation, visual media, slayt, discussion

 

 

 

 

 

Assessment Criteria

 

 

 

 

If Avaible, to Sign (x)

General Average Percentage (%) Rate

 

1. Quiz

         X

30

 

2. Quiz

 

 

 

3. Quiz

 

 

 

4. Quiz

 

 

 

5. Quiz

 

 

 

Oral Examination

X

20

 

Practice Examination  (Laboratory,  Project etc.)

 

 

 

Final Examination

X

50

 

Semester Course Plan

 

Week

Subjects

 

1

Content of our course, etc. Some information about the course and information about the compulsory reference books.

 

2

An overview of the resources of Classical Turkish Literature. Theoretical information about these resources.

 

3

Resources of Classical Turkish Literature: Kuran

 

4

Resources of Classical Turkish Literature: Hadis

 

5

Resources of Classical Turkish Literature: Sufism, philosophy (history of philosophy-ontology-metaphysics), mythology

 

 

6

Resources of Classical Turkish Literature: History and Geography

 

7

Resources of Classical Turkish Literature: History of Religions-History of Nations

 

 

8

Resources of Classical Turkish Literature: History of Literature

 

 

9

Resources of Classical Turkish Literature: Medicine and Mathematics

 

 

10

Resources of Classical Turkish Literature: Bezm-Rezm and Spor

 

 

11

Resources of Classical Turkish Literature: Law and Fiqh

 

 

12

Resources of Classical Turkish Literature: Law and Fiqh

 

 

13

Resources of Classical Turkish Literature: Daily life-Proverbs

 

 

14

Resources of Classical Turkish Literature: Daily life-Proverbs

 

Relations with Course Department Advantages

Programme Advantages

Course Contribution

None

Partially

Full Contribution

1

 

Acquire some general information about the resources of Old Turkish literature and broaden their horizons

 

 

X

2

 

Become acquainted with research topics of Old Turkish literature and learn how to approach to academic issues in a discipline systematic

 

 

X

3

 

Acquire the information and skills required to analyze the classical texts and can create original and synthetic information

 

 

X

4

 

Develop proper skills and behaviors in relation to resources of Old Turkish literature in general

 

 

X

 

 

Course Code and Name:

TDEU-1031 Collection Techniques I

 

Department / Department of :

Turkish language and literature/Turkish Folk Literature

 

Semester

 

Theoretic Hour

Practice Hour

Total

 Hour

Credits

ECTS

Language of Instruction

Type:

Compulsory/

Elective

 

1

 

3

0

3

3

6

Turkish

Selective/ Master

 

Prerequisite (s)

No

 

Faculty Member

Assist Professor İsmail ABALI

Mail  :ismail.abali@igdir.edu.tr

Web :

 

Course Assistant

 

Mail  :

Web :

 

Groups / Classes

 

 

Course Aim

Definition of Folklore, content and relationship with other disciplines.

 

Course Goals

Providing information about the importance of folklore in culture and literature field. Understand the methods of compilation.

 

Course Learning Outs  and Proficiencies

 

Be information about the concepts of public and folklore.

Interpretation the theories of folklore.

Folklore studies in Turkey and Europe.

Be able to grasp methods of observation, interview and survey.

To apply the methods of compilation in the field.

Identify the concepts of public and folklore.

 

 

 

 

Course Basic and Auxiliary Contexts

 

 

 

Kenneth, S.Goldsteın. 1977. Sahada Folklor Derleme Metotları, ss. 128, Başbakanlık Basımevi, Ankara.

Sakaoğlu, Saim. 1988. Sahada Derleme Metotları, Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum.

Çobanoğlu, Özkul. 1999. Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, ss. 345, Akçağ Yayınları, Ankara.

 

Methods of Giving Lecture

Oral presentation, visual media, slayt, discussion

 

 

 

 

 

Assessment Criteria

 

 

 

 

If Avaible, to Sign (x)

General Average Percentage (%) Rate

 

1. Quiz

         X

40

 

2. Quiz

 

 

 

3. Quiz

 

 

 

4. Quiz

 

 

 

5. Quiz

 

 

 

Oral Examination

 

 

 

Practice Examination  (Laboratory,  Project etc.)

 

 

 

Final Examination

X

60

 

Semester Course Plan

 

Week

Subjects

 

1

Definition of Folklore, content and relationship with other disciplines.     

 

2

History of Folklore.   

           

 

3

Contemporary theories of folklore.              

 

 

4

The main sources of Turkish folklore, publications and organizations.

 

5

Field research of Folklore.                

 

 

6

The first compilations of Turkish folklore.              

 

 

7

Planning and preparation phase of compiliation.

 

8

 

Midterm

 

 

9

Preparations.              

 

 

10

Contact with resource.

 

11

Compilation methods through observation.             

 

 

12

Types of folklore in different field.

 

13

Compilation methods through interview.

 

14

 

Final Exam

 

Relations with Course Department Advantages

Programme Advantages

Course Contribution

None

Partially

Full Contribution

1

 

Be information about the concepts of public and folklore.

 

 

X

2

 

Interpretation the theories of folklore.

 

 

X

3

 

Folklore studies in Turkey and Europe.

 

 

X

4

Be able to grasp methods of observation, interview and survey.

 

 

X

5

To apply the methods of compilation in the field.

 

 

X

6

Identify the concepts of public and folklore.

 

 

X

 

 

Course Code and Name:

TDEU-1045 Contemporary Turkish Poetry

 

Department / Department of :

Turkish Language and Literature / New Turkish Literature

 

Semester

 

Theoretic Hour

Practice Hour

Total

 Hour

Credits

ECTS

Language of Instruction

Type:

Compulsory/

Elective

 

1

 

3

0

3

3

6

Turkish

Selective / Master

 

Prerequisite (s)

No

 

Instructor

Asist. Prof. Dr. Nusret YILMAZ

Mail  : nusret.yilmaz@igdir.edu.tr

Web :

 

Course Assistant

-

Mail  :

Web :

 

Groups / Classes

 

 

Course Aim

To provide knowledge about changes and innovations of contemporary poetry.

 

Course Goals

Students will gain knowledge about literary perspective, poets and poems of modern Turkish literature.

Streams of literature to interpret the period of National Literature.

Review and comment on the works of contemporary Turkish poets

 

Course Learning Outs  and Proficiencies

 

The effect of the Milli Edebiyat era (1911) is still persisting through the first years of the republican period of Turkish poetry. After poems and poets of that period, poets of socialist themes and discourse, poets criticizing the urbanite through original and individual perspectives, new experiments, poets with a tendency towards religious discourse and doctrine, pure poetry approach, towards Garip movement, Garip movement, Hisarcılar group, Mavi movement, İkinci Yeni movement, post-İkinci Yeni periods and groups will be studied as well as independent poets.

 

 

 

 

Course Basic and Auxiliary Contexts

 

 

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Ankara 1998.

Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1996.

Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.

Ahmet Necdet, Modern Türk Şiiri: Yönelimler, Tanıklıklar, Örnekler, Broy Yayınları, İstanbul 1993.

Ebubekir Eroğlu, Modern Türk Şiirinin Doğası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1993.

Ramis Dara, Kırık Anfora/Şiir Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998.

Hasan Bülent Kahraman, Türk Şiiri/Modernizim/Şiir, Büke Yayınları, İstanbul 2000.

 

Methods of Giving Lecture

Oral presentation, visual media, slayt, discussion

 

 

 

 

 

Assessment Criteria

 

 

 

 

If Avaible, to Sign (x)

General Average Percentage (%) Rate

 

1. Quiz

         X

30

 

2. Quiz

 

 

 

3. Quiz

 

 

 

4. Quiz

 

 

 

5. Quiz

 

 

 

Oral Examination

X

20

 

Practice Examination  (Laboratory,  Project etc.)

 

 

 

Final Examination

X

50

 

Semester Course Plan

 

Week

Subjects

 

1

The social and political changes in the Turkish society after the republic. 

 

2

The first examples of the modern Turkish poetry: Ahmet Haşim and Yahya Kemal The old poets who were also write poems after 1923.

 

3

Poetry in the "National Literature" from the first years of republican period to the 1940.

 

4

Pure Poetry and "Yedi Meşaleciler". 

 

5

Pure Poetry and "Yedi Meşaleciler". 

 

6

Nazım Hikmet and socialist poetry. Purify moment in Turkish poetry.     

 

7

We will study poetic group: Garip.  

 

8

Mid-term exam

 

9

The poets who were off Garip movement.   

           

 

10

We will study poetic group: Hisar.

 

11

We will study poetic group: Mavi.   

 

12

We will study poetic group: II. Yeni.           

 

13

Post "II.Yeni" group. 

 

14

Final Exam

 

Relations with Course Department Advantages

Programme Advantages

Course Contribution

None

Partially

Full Contribution

1

 

Students will gain knowledge about literary perspective, poets and poems of modern Turkish literature.

 

 

X

2

 

Streams of literature to interpret the period of National Literature.

 

 

X

3

 

Review and comment on the works of contemporary Turkish poets

 

 

X

 

 

Course Code and Name:

 

TDEU-1003 ​​Scientific Research Techniques and Science ethics

 

Department / Department of :

 

Turkish language and literature

 

Semester

 

Theoretic Hour

Practice Hour

Total

 Hour

Credits

ECTS

Language of Instruction

Type:

Compulsory/

Elective

 

1

 

3

0

3

3

6

Turkish

Compulsory/ Master

 

Prerequisite (s)

No

 

Faculty Member

Assist Professor Abdulhakim TUĞLUK

Mail  :abdulhakim.tugluk@igdir.edu.tr

Web :

 

Course Assistant

 

Mail  :

Web :

 

Groups / Classes

 

 

Course Aim

 

To give the students the concepts related to science, scientific research process and scientific activities to be carried out in this process, methods of making scientific studies into reports, projects, theses and articles

 

Course Goals

To introduce graduate students to the basic concepts of scientific research methods, to enable them to experience the process of preparing a scientific research proposal, to apply their studies with appropriate research methods and techniques, and to obtain a written report in accordance with scientific writing rules and ethical rules. as their purpose.

 

Course Learning Outs  and Proficiencies

 

1. Learn the scope and basics of scientific research.

2. Learns access to scientific information and data collection methods.

3. Read, understand and analyze scientific texts.

4. Learns to prepare a research report.

5. Have knowledge about scientific ethics and can prevent unethical behaviors

 

 

 

 

Course Basic and Auxiliary Contexts

 

 

 

 

1-Şener Büyüköztürk, Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, eniz Scientific Research Methods ”, Pegem Publishing, ISBN: 9944919289, 2014 2- Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, etik Ethics and problems in scientific research” , TUBA publications, ISBN: 9758593129, TUBITAK PRINTING, 2002

3- Course notes and scientific research articles

 

Methods of Giving Lecture

Oral presentation, visual media, slayt, discussion

 

 

 

 

 

Assessment Criteria

 

 

 

 

If Avaible, to Sign (x)

General Average Percentage (%) Rate

 

1. Quiz

         X

30

 

2. Quiz

 

 

 

3. Quiz

 

 

 

4. Quiz

 

 

 

5. Quiz

 

 

 

Oral Examination

X

20

 

Practice Examination  (Laboratory,  Project etc.)

 

 

 

Final Examination

X

50

 

Semester Course Plan

 

Week

Subjects

 

1

Introduction of general content and course

 

2

Ethics and Basic Ethical Principles in Scientific Research

 

3

Ethical Problems in Research / Unethical Behaviors and Prevention

 

4

Scientific Research Methods

 

5

Planning in Scientific Research: Research Problems, Hypotheses and Objectives 

 

6

Access to Scientific Information: Library, Digital Library, Databases

 

7

 

Scientific Data Collection and Measurement Methods

 

8

 

Midterm

 

9

 

Data Analysis Methods and Presentation Related Resources

 

10

 

Concepts of Validity and Reliability

 

11

 

Writing a Research Proposal - Preparing a 'Summary' Proposal

 

12

 

Research Report Preparation / Reporting Methods

 

13

 

Basic Rules and Examples in Article Writing

 

14

 

Final Exam

 

Relations with Course Department Advantages

Programme Advantages

Course Contribution

None

Partially

Full Contribution

1

 

Basic Rules and Examples in Article Writing

 

 

X

2

 

To be able to prepare scientific research proposal

 

 

X

3

 

To be able to apply appropriate research methods and techniques

 

 

X

4

 

To be able to search and cite literature

 

 

X

5

 

To learn data collection and analysis techniques

 

 

X

6

 

To learn data collection and analysis techniques

 

 

X

7

 

To be able to write a report according to scientific writing rules

 

 

X

 

 

Course Code and Name:

TDEU-1017 Onomastics

 

Department / Department of :

Turkish Language and Literature/New Turkish Language

 

Semester

 

Theoretic Hour

Practice Hour

Total

 Hour

Credits

ECTS

Language of Instruction

Type:

Compulsory/

Elective

 

1

 

3

0

3

3

6

Turkish

Selective / Master

 

Prerequisite (s)

No

 

Instructor

Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ

Mail  : nesrin.gulludag@igdir.edu.tr

Web :

 

Course Assistant

 

Mail  :

Web :

 

Groups / Classes

 

 

Course Aim

The objectivity of this course is to provide ability to study and recognize onomastic’s relations between lexicology and semantics and also its point of interests in the place of linguistics. It will also introduce researches on this in Turkey and Turkish communities by this time for preparing students if they want to study in this area.

 

Course Goals

Recognize onomastic’s place in the Linguistics. Recognize its interest subjects. Ability to prepare individual plans with comparative, diachronic or concurrent methods between dialects in Turkish Onomastic. Realize suitable methods on Turkish onomastic. Recognize its status after seeing researches in this area

 

Course Learning Outs  and Proficiencies

 

1. Recognize onomastic’s place in the Linguistics.

2. Recognize its interest subjects

3. Ability to prepare individual plans with comparative, diachronic or concurrent methods between dialects in Turkish Onomastic

4. Realize suitable methods on Turkish onomastic

5. Recognize its status after seeing researches in this area

 

 

 

 

Course Basic and Auxiliary Contexts

 

 

 

Abdrahmanov, A. (1959). Kazkstannıŋ Jer-su Attarı. Almatı : Kazak SSR Gılım Akademiyası. Acaroğlu, M. T. (1988).

Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Ankara: TDK. İsayev, D. (1977).

Türk Ad Bilimi I, Giriş, Ankara, TDK. Sattarov, G. F. (1973).

Tataristan ASSR’nıŋ Antropo-toponimnarı. Kazan: Kazan Üniversiteti Neşriyatı. Umar, B. (1993).

Türkiye’deki Tarihsel Adlar. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

 

Methods of Giving Lecture

Oral presentation, visual media, slayt, discussion

 

 

 

 

 

Assessment Criteria

 

 

 

 

If Avaible, to Sign (x)

General Average Percentage (%) Rate

 

1. Quiz

X

30

 

2. Quiz

 

 

 

3. Quiz

 

 

 

4. Quiz

 

 

 

5. Quiz

 

 

 

Oral Examination

X

20

 

Practice Examination  (Laboratory,  Project etc.)

 

 

 

Final Examination

X

50

 

Semester Course Plan

 

Week

Subjects

 

1

Theoretical Courses

 

2

Introduction about lesson

 

3

Researches in Turkey and onomastic’s situation in Turkey

 

4

Toponymy as an instance of onomastic, introduction a thesis about it and an discussion this field

 

5

Anthroponomy, its branches and researches on this field

 

6

What is Etnonymy Importance on researches about Turcology

 

7

Review students individual plans on Onomastic in the class

 

8

Mid-term Exam

 

9

Some thought on onomastic’s branches

 

10

Researches on Fitonymy

 

11

Researches on Zoonymy and its importance

 

12

Onomastic’s other branches and thinks to be done

 

13

Review homework in the class

 

14

Final Exam

 

Relations with Course Department Advantages

Programme Advantages

Course Contribution

None

Partially

Full Contribution

1

 

Recognize onomastic’s place in the Linguistics.

 

 

 

X

2

 

Recognize its interest subjects

 

 

 

X

3

 

Ability to prepare individual plans with comparative, diachronic or concurrent methods between dialects in Turkish Onomastic

 

 

 

X

4

 

Realize suitable methods on Turkish onomastic

 

 

X

5

 

Recognize its status after seeing researches in this area

 

 

X