UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ – UYGULAMA ESASLARI
 
       Ülkemizde yaşanan koronavirüs (covid-19) ile mücadele programı çerçevesinde eğitimin aksamaması için uzaktan eğitim sistemi üzerinden 23 Mart 2020 pazartesi gününden itibaren teorik dersler uzaktan eğitimle verilecektir.
Bu sürecin işleyişiyle ilgili uygulama esasları aşağıdaki gibidir:
 
1. Derslere Uzaktan Eğitim Sistemi (lms.igdir.edu.tr) üzerinden erişilecektir.
2. Öğretim elemanları sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre olarak TC kimlik numaralarını kullanacaktır (Şifre sonradan değiştirilebilir).
3. Öğrenciler ise kullanıcı adı olarak Öğrenci Numaralarını (Başında O olmadan), Şifre olarak TC Kimlik numaralarını kullanacaklardır.
4. Öğretim elemanları belirlenen canlı ders programında belirtilen saatlerde başlayacak şekilde 30 dk. süreli sanal sınıf oluşturacaklardır.
5. Öğretim elemanı canlı derse ek olarak video çekip sisteme yükleyebilir. Videoların boyutunun 100MB altında ve kısa olması tavsiye edilmektedir.
6. Gerek lisans gerekse lisansüstü derslerde vize sınavı yerine geçecek olan ödevlerin sisteme yüklenmesi unutulmamalıdır.
7. Dersin öğretim elemanı, kaynak paylaşımı, canlı sınıf etkileşimleri ve ödev gibi etkinliklerle derslerini yürütecektir.
8. Öğretim elemanları canlı ders yürütmek için webcam, mikrofon ve hızlı internet bağlantısına (en az 1Mbit/sn) sahip olmalıdır.
9. Öğrenciler canlı derslere ve sistem üzerindeki etkinliklere katılabilmek için bilgisayar/mobil cihaz ve internet bağlantısına sahip olmalıdır.
10. Canlı ders programlarını her birim hazırlayarak kendi web sayfasında yayınlayacak ve UZMERE bildirecektir.
11. Destek ve sorular için uzmer@igdir.edu.tr ye e-posta gönderebilir; 0476-223-0010 /2111 numarası ile iletişime geçebilirsiniz. Bu iletişim noktalarına talep gönderdiğiniz takdirde talebiniz sıraya alınacak ve uygun şekilde çözülecektir.
12. Lisansüstü derslerin yürütülmesi şu şekillerde olabilir:
a. Skype, Zoom vb. dijital platformlarda canlı ders
b. LMS üzerinden canlı ders (Sabahları 8.00’dan önce, akşamları 23.00’dan sonra veya lisans programında var olan boş saatlerde)
c. LMS üzerinden asenkron ders
Bu uygulamaların hangisi/hangileri kullanılırsa kullanılsın dersler bol ödev ve araştırma konuları ile desteklenmelidir.
d. LMS dışındaki platformlardan birinin kullanılmasıyla yapılacak derslerin, hem tekrar ulaşılabilmesi hem de ek ders tahakkuku açısından ekran görüntüsünün alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 
DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR
 
1. Öğretim elemanlarımızın sanal derslerini belirlenen ders programındaki saatte yapmaları ve 30 dakikadan fazla yapmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde eş-zamanlı en fazla 6 ders limiti aşıldığından bazı hocalar sanal sınıf başlatamamaktadır.
2. Sanal sınıfı test etmek ve incelemek için ise 23:00’dan sonra ve 08:00’dan önce veya deneme oturumu açabilirsiniz.
3. LMS’de ödev ekleme, doküman paylaşımı gibi aktivite eklemeleri 7 gün 24 saat yapılabilir.
4. Sanal sınıfı yayınlamak için ders bitiminden sonra sanal sınıf isminin altında bulunan “İşlem” butonuna ve “tekrar izleme oluştur” seçeneğine tıklayınız.
5. Sanal sınıf oluştururken “Taslak olarak kaydet” seçeneğinin “Hayır” olması gerekmektedir. Aksi takdirde pasif duruma düşmekte ve öğrenci tarafından görülememektedir.
6. Sanal sınıf oluştururken eklenecek PDF dosyası en fazla 30 MB boyutta olabilir.